GENERAL PLANT LABORER – EB3 JOB LIST

GENERAL PLANT LABORER Chức vụ: Công nhân tổng hợp nhà máy Địa điểm: Halifax, NC –Topeka, KS –Pasco, WA Mức lương: $13.50+USD (Thanh toán hàng tuần) Lịch trình: 8 giờ một ngày (40 – 60 giờ mỗi tuần) Ca làm việc có thể thay đổi theo vị trí nhưng nói chung Ca 1: thời gian […]