PRODUCTION ASSOCIATE – EB3 JOB LIST

PRODUCTION ASSOCIATE Chức vụ: Hỗ trợ sản xuất Địa điểm: PA, AZ, FL, OH, TX, WI, OR, CA, CT, GA Mức lương: $12+ USD Lịch làm việc: Ca làm việc 8 tiếng chủ yếu (lịch trình đa dạng theo địa điểm/ bắt đầu vào lúc 5:00AM hoặc 6:00AM) Ca thứ 2: – WI ( 3:30PM […]