IN – LINE PACKAGING SPECIALIST – EB3 JOB LIST

IN – LINE PACKAGING SPECIALIST Chức vụ: chuyên gia đóng gói In – line Địa điểm: Jonesboro, Arkansas Mức lương: $14+ USD với khả năng tăng theo hiệu suất bốn tháng một lần cho 16 tháng tiếp theo – Thanh toán hàng tuần Lịch trình: Ca làm việc 12 giờ: 6:55AM – 7:00PM và 6:55PM […]