CON QUAY VÀ BÁNH XE

————– Một hôm Con Quay lăn đến bên cạnh Bánh Xe và hỏi: “Này! Bánh Xe, cậu có tài gì không?” “Tôi có thể quay!”, Bánh Xe nói một cách dứt khoát và hỏi: “Anh bạn nhỏ! Nghe nói cậu cũng rất giỏi quay có phải không?” “Đúng thế!”. Con Quay tự tin đáp: “Tôi […]