Thẻ xanh Mỹ dành cho doanh nhân và nhà đầu tư

Thẻ xanh Mỹ dành cho doanh nhân và nhà đầu tư   1. Thẻ xanh diện EB-1A EB-1A có điều kiện tương tự với visa O1. Đây là diện định cư Mỹ cho phép đương đơn được quyền tự bảo lãnh. Để có thể xin thẻ xanh diện này đương đơn phải là người có […]