Thẻ xanh Mỹ dành cho doanh nhân và nhà đầu tư

Thẻ xanh Mỹ dành cho doanh nhân và nhà đầu tư

 

1. Thẻ xanh diện EB-1A

EB-1A có điều kiện tương tự với visa O1. Đây là diện định cư Mỹ cho phép đương đơn được quyền tự bảo lãnh. Để có thể xin thẻ xanh diện này đương đơn phải là người có khả năng phi thường trong lĩnh vực của họ, ví dụ: nghệ thuật, thể thao, khoa học hoặc kinh doanh. Cũng như diện visa O1, nếu đương đơn đáp ứng được ít nhất 3 trong số các tiêu chí dành cho người có khả năng phi thường, họ có thể xin thẻ xanh theo diện EB-1A.
 

2. Thẻ xanh diện EB-1C

Diện EB-1C dành cho các nhà quản lý hoặc chuyên gia tại công ty đa quốc gia. Về cơ bản, diện định cư này gần giống như visa L1, một công ty tại Việt Nam có thể hỗ trợ nhân viên nộp hồ sơ xin thẻ xanh theo diện EB-1C và đến Mỹ làm việc tại công ty chi nhánh. Để có thể định cư theo diện này, đương đơn cần có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong vòng 3 năm gần nhất trước thời điểm nộp hồ sơ visa.
 
Tương tự, để đủ điều kiện định cư diện EB-1C, công ty ở Việt Nam và công ty ở Mỹ phải có mối quan hệ đủ điều kiện như: công ty mẹ, công ty chi nhánh, công ty liên kết.
 
Bên cạnh đó, những nhân viên được thuyên chuyển từ công ty Việt Nam đến Mỹ làm việc phải đảm nhiệm vị trí tương đương với công việc tại Việt Nam.
 
Một yếu tố không thể thiếu cho diện EB-1C là công ty tại Mỹ cần phải đi vào hoạt động ít nhất 1 năm trước khi đương đơn nộp hồ sơ xin thẻ xanh diện này.
 
EB-1C là con đường phổ biến nhất cho những cá nhân có ý định xin thẻ xanh sau khi sang Mỹ diện L1.
 

3. Thẻ xanh diện EB-5

Thẻ xanh diện EB-5 là chương trình đầu tư định cư Mỹ cho phép đương đơn nhận thẻ xanh khi họ đầu tư vào một dự án, doanh nghiệp tại Mỹ và tạo công ăn việc làm cho người lao động Mỹ.
 
Cụ thể, để có được thẻ xanh theo diện EB-5, đương đơn phải đầu tư $1.800.000 (hoặc $900.000 vào khu vực việc làm mục tiêu, là khu vực đang có tỷ lệ thất nghiệp cao hoặc khu vực nông thôn). Khoản đầu tư này cần tạo công ăn việc làm cho 10 người lao động Mỹ.
 
Để định cư theo diện EB-5, nhà đầu tư có thể lựa chọn đầu tư vào doanh nghiệp của riêng họ hoặc đầu tư vào doanh nghiệp hiện có, hoặc vào một dự án trung tâm khu vực.
Nguồn: Internet
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dienlamviec #EB1 #EB2 #EB3 #EB4 #EB5