web analytics

NGUYÊN TẮC “LÒ NÓNG”

————–

Nguyên tắc “lò nóng” thể hiện 3 tính cần có khi quản lý doanh nghiệp:

  1. Một chiếc lò nóng rực sẽ hiện ánh hồng, không cần chạm tay vào thử cũng biết nó bỏng cỡ nào – Đây là tính “Cảnh báo”. Một nhà lãnh đạo tốt cho doanh nghiệp phải luôn giáo dục cấp dưới về các quy tắc để cảnh cáo hoặc khuyên răn các hành vi vi phạm, nếu không, họ sẽ bị trừng phạt.
  2. Mỗi ​​khi chạm vào bếp nóng, chắc chắn bạn sẽ bị bỏng – Đây là tính “Bất di bất dịch”. Nói cách khác, chỉ cần có người vi phạm các quy tắc của đơn vị thì người đó nhất định phải bị trừng phạt. Hình phạt phải được thực hiện ngay sau khi hành vi sai phạm xảy ra để đạt được mục đích sửa chữa và thay đổi lỗi lầm kịp thời.
  3. Bất kể ai chạm vào lò nóng đều bị bỏng tay – Đây là tính “Công bằng”.

(Nguồn: Trí thức trẻ 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth