VISA EB1C – Quy trình thực hiện

Trung bình khoảng 11-18 tháng để Sở Di Trú chấp thuận hồ sơ xin visa đầu tư định cư EB-1C, sau khi chấp thuận thì khoảng 3-5 tuần sẽ nhận được thẻ xanh nếu làm hồ sơ xin thẻ xanh ở Mỹ (đơn I-485). Nếu phỏng vấn ở Việt Nam thì sau khi Sở Di […]

VISA EB1C – Yêu cầu chương trình

Chức vụ của đương đơn xin EB1-C bắt buộc phải là nhà quản lý hoặc điều hành cấp cao với trách nhiệm liên quan đến việc quyết định các vấn đề quan trọng, quản lý những người quản lý khác và điều hành toàn bộ công ty. Điều này có nghĩa là công ty phải […]

VISA EB1C – Ưu điểm

Một doanh nhân ở Việt Nam muốn định cư qua Mỹ theo dạng L1/EB1C phải mở doanh nghiệp ở Mỹ hoặc mua lại một doanh nghiệp ở Mỹ và dùng doanh nghiệp này để bảo lãnh cho bản thân mình hoặc người quản lý của công ty. Người xin L1/EB1C không cần phải là chủ […]

VISA EB1C

Visa L-1 là loại Visa không định cư cho doanh nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Đối tượng xin Visa cho trường hợp này là những nhà quản lý hoặc điều hành ở Việt Nam có nhu cầu sang Hoa Kỳ để thực hiện quản lý và điều hành doanh […]

Định Cư

NHẬP TỊCH THẺ XANH VISA L1 VISA EB1C

Đầu tư – định cư Saint Lucia

Về chương trình đầu tư – định cư Saint Lucia Quốc đảo này thu hút những nhà đầu tư và kinh doanh nước ngoài, đặc biệt trong ngành ngân hàng nước ngoài và ngành công nghiệp du lịch. Ngành du lịch chiếm 65% việc làm và chiếm 65% GDP bình quân đầu người. Để khuyến […]

Đầu tư – Sở hữu quốc tịch Grenada

Chương trình Đầu tư – Sở hữu quốc tịch Grenada là gì? Để khuyến khích tăng trưởng kinh tế thông qua thúc đẩy ngành công nghiệp không khói, từ năm 2013 chính phủ Grenada đưa ra chính sách sở hữu quốc tịch hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chương trình Đầu […]

Innovator Visa

Chương trình Innovator Visa là gì? Innovator visa là diện thị thực cho phép nhà đầu tư thực hiện ý tưởng kinh doanh và sinh sống cùng gia đình tại Anh Quốc. Thị thực này cần được gia hạn mỗi 03 năm, và không giới hạn số lần gia hạn. Sau 03 năm sinh sống, […]

Nhà đầu tư (Loại 1)

Chương trình Nhà đầu tư (Loại 1) là gì? Nhà đầu tư có khối tài sản cá nhân lớn có thể nộp đơn xin thị thực loại 1 ( UK Tier Investos Visa) thông qua Chương trình Đầu tư tài chính. Với mức đầu tư từ 2 triệu bảng Anh, đây là cơ hội tuyệt […]

Đầu tư – định cư Dominica

Chương trình đầu tư – định cư Dominica là gì? Để thu hút nguồn vốn nước ngoài vào phát triển kinh tế tại Dominica, chính phủ quốc đảo đã đưa ra chính sách đầu tư – định cư hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế từ năm 1993. Trong đó, cho phép nhà đầu […]