Diện EB3 – Quy trình thực hiện

Quy trình của nhà tuyển dụng tại Mỹ

Bước đầu tiên trong quy trình thực hiện hồ sơ định cư Mỹ EB3 là nhà tuyển dụng/ người nộp đơn phải nộp đơn I-140 (Giấy chứng nhận lao động).

Theo đó, nhà tuyển dụng phải chứng minh khả năng chi trả lương đã đề xuất tính từ ngày ưu tiên của giấy chứng nhận bằng những giấy tờ sau:

  • Báo cáo thường niên.
  • Tờ khai hoàn thuế thu nhập liên bang.
  • Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Quy trình thực hiện hồ sơ EB3