Diện EB3 – Ưu điểm

Sở hữu thẻ xanh EB3 bạn có nhiều quyền lợi như định cư vĩnh viễn ở Mỹ, làm việc sinh sống tại đất nước phát triển bậc nhất thế giới. Ngoài ra bạn còn có thể bảo lãnh gia đình gồm vợ/chồng và con dưới 21 tuổi định cư tại Mỹ.

Bạn và gia đình bạn sẽ nhận được những lợi ích khi tham gia vào chương trình này bao gồm:

  • Thẻ xanh sẽ được cấp sau 3 tháng kể từ khi bạn sang Mỹ
  • Gia đình bạn sẽ nhận được mọi quyền lợi như công dân Mỹ
  • Thời gian nhận được công dân ngắn nhất.
  • Định cư vĩnh viễn, sinh sống, làm việc tại Mỹ
  • Tự do di chuyển trong và ngoài nước Mỹ

Những người phụ thuộc có thể cùng đi sang Mỹ theo visa EB3

  • Vợ/chồng của bạn có thể nhập cư Hoa Kỳ theo diện E34 (vợ/chồng của “lao động có trình độ chuyên môn nghiệp vụ” hoặc “chuyên gia”) hay EW4 (vợ/chồng của “các lao động khác”).
  • Trong quá trình bạn và vợ/chồng của bạn đang nộp đơn xin định cư Hoa Kỳ (xin thẻ xanh), vợ/chồng của bạn sẽ đủ điều kiện để nộp đơn xin Giấy Phép Lao Động (EAD).
  • Con cái chưa thành niên của bạn (dưới 21 tuổi) có thể nhập cư Hoa Kỳ theo diện E35 (con cái của “lao động có tŕnh độ chuyên môn nghiệp vụ” hay “chuyên gia”) hoặc EW5 (con cái của “các lao động khác”).