Diện EB5 – Chính sách thuế

Công dân và thường trú nhân của Mỹ chịu thuế đối với thu nhập mà họ có được ở bất cứ đâu trên thế giới. Một số trường hợp được miễn thuế và giảm thuế

Người nắm giữ thẻ xanh sẽ được coi là đối tượng đóng thuế Mỹ bất kể thời gian sinh sống ở Mỹ nhiều hay ít.

Người nước ngoài phải chịu thuế đối với thu nhập có nguồn gốc từ Mỹ. Thuế được thu ở cả cấp độ liên bang và tiểu bang. Các mức thuế suất là khác nhau giữa các bang. Một số tiểu bang không đánh thuế thu nhập.

Ngoài thuế thu nhập, Mỹ còn thu thuế lao động, thuế an sinh xã hội, thuế y tế, thuế tối thiểu lựa chọn, thuế quà tặng, thuế bất động sản, thuế lợi tức từ bán tài sản và thuế đối với kế hoạch nghỉ hưu đủ điều kiện. Thuế tài sản không thu ở cấp độ liên bang, nhưng một số bang và thành phố có thể áp đặt một số mức thuế trên tài sản ròng.

Mọi người đều phải nộp tờ khai thuế hàng năm cho Sở Thuế Vụ và các cơ quan thuế Nhà nước và địa phương. Người có thẻ xanh cần phải nộp tờ khai thuế liên bang và nộp thuế liên bang ngay cả khi không thực sự sống ở Mỹ.

Công dân và cư dân Mỹ có thể dựa vào Hiệp định chống đánh thuế hai lần mà Mỹ đã ký kết với nhiều quốc gia.