Diện EB5 – Quy trình thực hiện

Các nhà đầu tư phải trải qua 4 bước đầy đủ để trở thành thường trú nhân của Mỹ thông qua chương trình EB-5 visa. Khi đã hoàn thành 4 bước này, nhà đầu tư EB-5, cùng với vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi của họ sẽ trở thành thường trú nhân của Mỹ. Thậm chí họ sẽ có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú tại Mỹ.

Bước đầu tiên để thực hiện thủ tục định cư theo Chương trình EB-5 là Nhà đầu tư phải lựa chọn một lựa chọn dự án đầu tư phù hợp, sau đó nộp bộ hồ sơ cho mẫu đơn I-526 lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) để được xem xét đủ điều kiện là Nhà đầu tư EB-5 theo một trong hai lựa chọn nêu trên. Giai đoạn này mất khoảng 20 đến 24 tháng để xử lý.

Sau khi đơn I-526 được phê duyệt, Nhà đầu tư có thể nộp đơn I-485 để đăng ký thường trú ngay tại Hoa Kỳ; hoặc từ quốc gia của mình, Đương đơn nộp đơn xin visa nhập cư (hoàn tất mẫu đơn DS-260), tham gia phỏng vấn để nhận thị thực thường trú và được cấp Thẻ thường trú có điều kiện (Conditional Permanent Residence – CPR). Giai đoạn này mất thêm từ 4 đến 6 tháng để xử lý(tùy lịch chiếu kháng hàng năm của Trung tâm thị thực Hoa Kỳ – NVC).

Thẻ Thường trú nhân được cấp ban đầu là thẻ có điều kiện (Conditional Permanent Resdidence – CPR) có thời hạn hai năm.

Trước 90 ngày đến hạn của Thẻ thường trú có điều kiện, Nhà đầu tư phải nộp bộ đơn I-829 chứng minh họ đã đáp ứng tất cả các điều khoản và điều kiện của chương trình EB-5 để chuyển đổi sang Thẻ thường trú vĩnh viễn. Nếu Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) chấp thuận đơn này, các hạn chế sẽ được gỡ bỏ, Nhà đầu tư EB-5 và gia đình họ sẽ được phép sinh sống và làm việc lâu dài tại Hoa Kỳ. Thời gian xét duyệt cho giai đoạn này mất trung bình từ 18 tháng kể từ ngày USCIS nhận hồ sơ.

Không giống như các chương trình nhập cư khác của Hoa Kỳ.

Chương trình EB-5 không hạn chế những gì Nhà đầu tư có thể làm và nơi Nhà đầu tư có thể cư trú ở Hoa Kỳ.