Diện Semi Skill – Quy trình thực hiện

Hồ sơ định cư Canada diện tay nghề được xử lí theo các bước:

Bước 1: Ứng viên tạo tài khoản Express Entry và nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI)
Bước 2: Ứng viên được xét điểm theo hệ thống tính điểm tay nghề
Bước 3: Ứng viên được lựa chọn và mời nộp hồ sơ đầy đủ diện tay nghề
Bước 4: Hồ sơ được phê duyệt, ứng viên nhận thường trú nhân và sang Canada định cư.