Diện Semi Skill

Định cư Canada diện tay nghề Semi-Skilled worker là diện định cư dành cho những ứng viên có ngành nghề thuộc nhóm C trong Danh sách phân loại ngành nghề NOC. Đây là những ngành không đòi hỏi trình độ chuyên môn quá cao hay bằng cấp như diện tay nghề Skilled Worker.

Diện tay nghề cao Semi-Skilled nhằm giúp các doanh nghiệp tuyển dụng người lao động nước ngoài và sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp gần đây, những người có kỹ năng tay nghề đang cần thiết tại Canada.

Điều kiện để tham gia chương trình định cư Canada theo diện tay nghề Semi-Skilled:

 • Đương đơn có được một lời mời làm việc toàn thời gian lâu dài (full time permanent job offer) từ một nhà tuyển dụng từ Nova Scotia tại thời điểm nộp đơn.
 • Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc với chủ lao động thuộc nhóm ngành liên qua.
 • Từ 21 – 55 tuổi.
 • Có bằng trung học (high school diploma).
 • Có bằng cấp, chứng chỉ đào tạo liên quan đến công việc.
 • Đáp ứng yêu cầu tối thiểu mới về ngôn ngữ: theo chuẩn Ngôn ngữ Canada (Canadian Language Benchmark) (CLB) cấp độ 4 trong tất cả bốn kỹ năng (nghe, nói, đọc và viết) nếu bạn là Skilled worker. Để chứng minh khả năng ngôn ngữ, Đương đơn tiềm năng phải gửi bài kiểm tra ngôn ngữ/chứng chỉ của bên thứ ba từ một tổ chức được Bộ chấp thuận và gửi kết quả kiểm tra cùng với hồ sơ.
 • Đủ điều kiện về tài chính cho bản thân và gia đình.

Bang British Columbia – Học phí thấp, chính sách định cư đơn giản

British Columbia (B.C.) là một tỉnh bang có các trường đại học, cao đẳng học phí và thuận lợi cơ hội việc làm. Trong đó diện Semi-Skilled: chương trình định cư bán chuyên

Nhóm này là dành cho các đối tượng có kỹ năng phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp ở B.C. Chương trình này được thiết kế cho những ai muốn làm việc, sinh sống ở B.C. và qua đó trở thành công dân Canada. Các ứng cử viên cho chương trình phải thỏa mãn những điều kiện tối thiểu sau:

 • Entry Level and Semi-Skilled: công nhân trong lĩnh vực nhà hàng du lịch và khách sạn, chế biến thực phẩm và vận tải đường dài bằng đường bộ, hoặc những người có việc làm ở khu vực phát triển Đông Bắc B.C.

Đây là những điều kiện tối thiểu. Nếu ứng cử viên đạt được những điều kiện này không đồng nghĩa là họ sẽ được mời nộp hồ sơ xin thường trú nhân (Apply PR) hoặc được cấp đề cử bang. Ngoại trừ nếu ứng cử viên đạt được toàn bộ những yêu cầu sau:

 • Ứng viên được một công ty đề nghị làm việc toàn thời gian và không có kỳ hạn, đồng thời bạn phải đồng ý với công việc này (ngoại trừ International Post-Graduate).
 • Ứng viên phải đáp ứng chuyên môn cho vị trí mà bạn được tuyển dụng. Ứng viên có thể tham khảo bảng phân loại ngành nghề quốc gia NOC, hoặc WorkBC hoặc những tiêu chuẩn của ngành để xác định các bằng cấp chuyên môn tối thiểu cho công việc.
 • Mức lương nhận được phải có tính cạnh tranh với mức lương thông thường được trả cho cùng một công việc.
 • Cho những ngành nghề thuộc nhóm B, C, và D (trong bảng NOC) thì các ứng cử viên phải chứng minh được năng lực ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc Pháp) ở Level 4 của Canadian Language Benchmark 2000. Nếu ứng cử viên nộp đơn ở nhóm 0 hoặc A thì không cần. Tuy nhiên, B.C. PNP có thể yêu cầu cung cấp những kết quả kiểm tra ngôn ngữ được công nhận và còn hiệu lực để minh chứng rằng các ứng cử viên đáp ứng năng lực ngôn ngữ để làm việc ở vị trí mà họ được tuyển.
 • Ứng cử viên phải có mức thu nhập tối thiểu đủ nuôi bản thân và người phụ thuộc. Không được sở hữu quá 10% cổ phần ở công ty mà ứng cử viên nhận được job offer.