Thị thực khởi nghiệp SUV – Chính sách thuế

Canada đánh thuế thu nhập toàn cầu. Người không thường trú chỉ bị đánh thuế thu nhập có nguồn gốc từ Canada. Một cá nhân sẽ bị xem là thường trú cho mục đích thuế ở Canada nếu như người này cư trú tại Canada 183 ngày hoặc hơn trong một năm ở Canada, hoặc nếu người này có mối liên kết cá nhân với Canada, như với gia đình, kinh tế và xã hội với quốc gia.

Thuế thu nhập cấp tỉnh được quyết định riêng biệt và bổ sung vào thuế liên bang để đạt được các mức cận biên khác nhau cho các cá nhân; hiện nay chúng có thể đạt tới 54%. Không có thuế thừa kế hoặc thuế quà tặng, và Canada không đánh thuế tài sản. Tuy nhiên, có thuế tăng vốn (ở mức giảm cho cư dân). Các điều khoản này áp dụng thay vì thuế quà tặng hoặc thừa kế: việc chuyển giao tài sản như là món quà hoặc do sự qua đời không dẫn đến bất kỳ khoản thuế quà tặng hoặc bất động sản nào; Thay vào đó, có một sự phân bổ cho giá trị thị trường hợp lý cho thuế lợi tức phải trả của người tặng quà hoặc tài sản của người quá cố.

Canada có một mạng lưới mở rộng về các thỏa thuận tăng gấp đôi về thuế.