Visa 188A – Ưu điểm

Quyền lợi đầu tiên của visa 188A chính là nhà đầu tư được quyền thiết lập thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp đã tồn tại tại Úc

Quyền lợi của Visa 188A

  • Đương đơn cùng gia đình được đến và ở lại, sinh sống, mở doanh nghiệp hoặc đầu tư tại Úc trong thời gian visa được cấp.
  • Có cơ hội phát triển doanh nghiệp hoặc đầu tư vào các tiểu bang, vùng lãnh thổ của Úc.
  • Được tự do đi lại, xuất nhập cảnh ra vào Úc cũng như đến các nước khác mà không cần visa.
  • Được chăm sóc sức khỏe theo chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare cho cả gia đình.
  • Bảo lãnh người thân khác khi đã sống đủ thời gian tiêu chuẩn ở Úc.
  • Con cái của Đương đơn được miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12 nếu theo học tại các trường công lập hoặc ưu đãi về học phí.
  • Được tự do ra vào Úc trong thời gian visa còn hiệu lực.
  • Cơ hội nộp hồ sơ xin visa thường trú 888 nếu đủ các điều kiện.