Visa 188A – Yêu cầu chương trình

Diện đầu tư kinh doanh đổi mới 188A là diện đầu tư mà Đương đơn sẽ trực tiếp thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc vận hành doanh nghiệp tại Úc, vì vậy những điều kiện của diện này cũng yêu cầu về kinh nghiệm quản lý , sở hữu tài sản, cũng như cổ phần doanh nghiệp nhất định

Đầu tư diện đổi mới kinh doanh (Business Innovation Stream – 188A) – được chỉ định bởi chính quyền bang, yêu cầu Đương đơn phải:

 • Nhận được đề cử bởi Chính quyền Tiểu Bang hoặc Vùng Lãnh Thổ Úc trước khi nhận được Thư mời nộp hồ sơ của Bộ di trú Úc
 • Tại thời điểm nhận được Thư mời để nộp đơn từ Bộ di trú Úc, Đương đơn hoặc vợ/chồng của Đương đơn, hoặc cả hai phải có tổng giá trị tài sản doanh nghiệp và tài sản cá nhân ròng ít nhất là 800.000 AUD, khoản tiền này là giao dịch mua bán hợp pháp và có sẵn để chuyển sang Úc trong vòng hai năm kể từ ngày cấp thị thực 188A theo quy định
 • Có quyền sở hữu doanh nghiệp, trong đó:
  • Có 2 trong 4 năm tài chính ngay trước khi nhận được Thư mời nộp hồ sơ của Bộ di trú Úc, Đương đơn phải có cổ phần sở hữu tại 1 hoặc 2 doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 500.000 AUD trong mỗi 2 năm đó
  • Trong 1 hoặc 2 doanh nghiệp, Đương đơn phải sở hữu ít nhất:
   • 50% với doanh thu dưới 400.000 AUD
   • 30% nếu doanh thu trên 400.000 AUD
   • 10% nếu doanh nghiệp được niêm yết trên sàn chứng khoán.
 • Người đứng đơn chính phải đạt ít nhất 65 điểm theo thang điểm di trú của Bộ di trú Úc (điểm được tính khi đăng ký đơn ban đầu)
 • Có một sự nghiệp kinh doanh thành công và mong muốn nghiêm túc để tiếp tục sở hữu, quản lý một doanh nghiệp ở Úc
 • Dưới 55 tuổi
 • Không yêu cầu IELTS nếu Đương đơn có thể chứng minh đã hoàn thành bậc học phổ thông

Ngoài ra, Đương đơn và các thành viên gia đình cần đáp ứng các tiêu chí khác như: có lý lịch tư pháp và sức khỏe tốt, không có khoản nợ nào với chính phủ Úc, cũng như chưa từng bị hủy hay từ chối cấp visa trong khi lưu trú tại Úc trước đây,…

Với lựa chọn này, visa tạm trú ban đầu được cấp có giá trị 04 năm 03 tháng và có thể nộp hồ sơ gia hạn thêm 02 năm. Để chuyển đổi sang diện thường trú 5 năm (Subclass 888), ngoài các điều kiện cần đáp ứng về việc kinh doanh, Đương đơn phải đảm bảo duy trì việc sinh sống ở tỉnh bang đã đề cử tại Úc và phải có mặt ít nhất 01 năm trong 02 năm trước khi nộp hồ sơ.