Visa 188C

Loại visa này có thời hạn 4 năm hướng tới đối tượng là các doanh nhân thành đạt có lượng tài sản lớn, có thể đầu tư sang Úc theo danh mục đầu tư đa dạng.

Quy trình thời gian với Visa 188C, loại Visa này khuyến khích các nhà đầu tư có khả năng đầu tư tối thiểu 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư theo chỉ định của chính phủ Úc. Đây là một trong 3 loại Visa của 188 dễ đi đến thường trú nhân vĩnh viễn.

Quyền lợi đối với visa 188C

  • Thành lập mới hoặc phát triển một doanh nghiệp đang hoạt động hoặc tham gia đầu tư vào Australia.
  • Ra vào lãnh thổ Úc trong thời hạn hiệu lực của visa.
  • Đưa theo các thành viên trong gia đình sang sống cùng tại Australia.
  • Có cơ hội được thường trú lâu dài tại Australia bằng cách xin cấp Visa thường trú đầu tư và đổi mới kinh doanh (Visa 888).

Ưu điểm của Visa 188C so với các Visa khác (Visa 188A, visa 188B) 

  • Người đứng đơn không bị giới hạn về độ tuổi hoặc trình độ tiếng Anh.
    Điểm hồ sơ không cần đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú Úc.
    Cam kết đầu tư 5 triệu AUD vào các khoản đầu tư theo chỉ định của chính phủ Úc khi có thư mời đầu tư và phải duy trì liên tục khoản đầu tư này trong suốt thời hạn 4 năm của visa tạm trú visa được gia hạn tối đa 2 lần với thời hạn 2 năm/lần.