BƯỚC ĐỂ CÓ 15 PHÚT HIỆU QUẢ NHẤT TRONG NGÀY

  1/ Dành khoảng thời gian 15 phút. Không quan trọng khi nào hay ở đâu – bạn chỉ cần 15 phút hoàn toàn không bị gián đoạn. 2/ Xác định cách sử dụng hiệu quả nhất có thể trong 15 phút đó. Không xáo trộn giấy tờ hoặc gửi email gấp gáp. Chú trọng […]