5 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 1

5 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO NHƯỢNG QUYỀN – PHẦN 1

Điều quan trọng nhất trong số này là khả năng lãnh đạo. Kinh nghiệm, sự nhạy bén trong kinh doanh và sự cam kết của lãnh đạo công ty có ảnh hưởng lớn hơn đến kết quả của doanh nghiệp so với các yếu tố khác.
Áp dụng những chiến lược này để lập kế hoạch phát triển lãnh đạo cho doanh nghiệp nhượng quyền của bạn – hoặc cho bất kỳ loại hình công ty nào khác.

1. Xây dựng một tầm nhìn và kế hoạch rõ ràng.

Nhiều công ty bị ảnh hưởng do thiếu kế hoạch. Điều này khiến nhóm phải vật lộn để tìm phương hướng và dành thời gian dập lửa thay vì thực hiện hành động mang tính xây dựng. Điều này giống như tham gia một cuộc hành trình mà không có bản đồ.
Bước đầu tiên là viết ra tầm nhìn lãnh đạo công ty. Hãy cụ thể và bao gồm các mô tả công việc và các mục hành động.

2. Chọn mô hình của bạn.

Tôi luôn nói rằng điều quan trọng là xác định hệ điều hành của bạn và điều chỉnh mô hình kinh doanh cho phù hợp. Hệ điều hành của bạn là gì khiến bạn đánh dấu? Ví dụ: nếu bạn có kinh nghiệm và làm việc tại hiện trường tốt hơn so với sau bàn giấy, bạn có thể hiệu quả hơn với tư cách là một huấn luyện viên thực hành hơn là một nguồn lực tại văn phòng. Trong ví dụ này, bạn có thể chọn để người khác điều hành các nhiệm vụ văn phòng.
Nguồn Internet
———————————————————–