6 GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP VƯỢT KHÓ, TÌM ĐÀ PHỤC HỒI KINH TẾ

Trong bối cảnh hiện nay, Tổng cục Thống kê đã đưa ra 6 giải pháp cần tập trung để khắc phục khó khăn hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng còn lại:
✅ Thứ nhất, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch nhằm kiểm soát dịch bệnh trong tháng 9.
✅ Thứ hai, chăm lo sức khỏe, đời sống của người dân, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội. Trong đó, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các dịch vụ thiết yếu, dịch vụ y tế, an sinh xã hội cho người dân, có giải pháp hỗ trợ phù hợp với các nhóm đối tượng cụ thể.
✅ Thứ ba, tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp chống chịu, vượt qua khó khăn, ổn định và phục hồi sản xuất trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, hỗ trợ cho người lao động bị mất việc làm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”…
✅ Thứ tư, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát giá cả, thị trường; bảo đảm cung ứng hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm vừa kiềm chế lạm phát vừa thúc đẩy tăng trưởng.
✅ Thứ năm, siết chặt kỷ luật tài chính – ngân sách. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; rà soát, hoàn thiện các quy trình thủ tục, bảo đảm đơn giản, thuận tiện cho triển khai dự án đầu tư công và thực hiện giải ngân; mở rộng hợp tác công tư. Chính phủ cần chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tập trung cao độ hoàn thiện các thủ tục về đầu tư công. Chú trọng công tác đối thoại chính sách, xúc tiến đầu tư tại chỗ, nắm bắt tình hình, có biện pháp kịp thời, phù hợp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng, thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19 tại các địa phương.
✅ Thứ sáu, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường; cắt giảm chi phí về logistic, vận tải; cải cách thủ tục hành chính liên quan đến xuất nhập khẩu; tháo gỡ khó khăn về đầu vào, cung cấp thông tin, đẩy mạnh xúc tiến thương mại trực tuyến để thúc đẩy xuất khẩu.
______________________
Nguồn: Tạp chí Doanh nghiệp