7 CÂU HỎI CẦN HỎI TRƯỚC KHI TÀI TRỢ CHO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BẠN – PHẦN 3

7 CÂU HỎI CẦN HỎI TRƯỚC KHI TÀI TRỢ CHO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI CỦA BẠN – PHẦN 3

6. Các Lựa Chọn Tài Chính Của Tôi Là Gì?

Không phải mọi bên nhận quyền mới đều có đủ tiền để trang bị đầy đủ cho một công việc kinh doanh mới và ngay cả khi họ làm như vậy, bạn vẫn nên vay một khoản để tiết kiệm tiền mặt. Có một số lựa chọn tài chính để xem xét, tùy thuộc vào hồ sơ tín dụng của bạn.
 

7. Tôi Có Muốn Trả Lời Cho Các Nhà Đầu Tư?

Nếu bạn đang xem xét việc tiếp nhận một nhà đầu tư để rót tiền, hãy nhận ra rằng điều đó có nghĩa là nhà đầu tư đó sẽ sở hữu vốn cổ phần trong công ty của bạn và do đó sẽ có tiếng nói trong một số hoạt động kinh doanh.
 
Nếu bạn không phiền khi có đối tác, bằng mọi cách, hãy xem xét con đường này. Hoặc nếu bạn muốn một nhà đầu tư có quyền lực hạn chế, hãy đảm bảo rằng bạn vạch ra những gì bạn sẵn sàng từ bỏ về quyền kiểm soát khi bắt đầu cuộc trò chuyện.
Nguồn: Internet
————————-
 

7 QUESTIONS TO ASK BEFORE FINANCING YOUR FRANCHISE – PART 3

 

6. What are My Financing Options?

Not every new franchisee has the funds to fully outfit a new business, and even if they do, it’s often still a good idea to take out a loan to conserve cash. There are several financing options to consider, depending on your credit profile.
 

7. Would I Want to Answer to Investors?

If you’re looking at taking on an investor to get a cash injection, realize that means the investor will own equity in your company, and therefore will have a say in some of the business operations.
 
If you don’t mind having a partner, by all means, consider this route. Or if you want an investor with limited power, make sure you outline what you’re willing to give up in terms of control at the start of the conversation.
 
Source: Internet
———————————————————–
FRANCHISE SUCCESS
🏠 Address: 87-89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh
📞 Hotline: (+84) 2871077979 – line 4
🌐Website: https://franchisesuccess.vn
📩 Email: info@franchiseSUCCESS.vn
#franchise #success #bcagroup #nhuongquyen #thuongmai #dautu #actioncoach #bni #thanhcong #hieuquacao