CHỦ THẺ XANH CÓ MỘT SỐ THUẬN LỢI KHI ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP TẠI HOA KỲ

🍁Chủ sở hữu Thẻ xanh nhận được các đặc quyền gần như giống như công dân Hoa Kỳ khi nói đến việc vay thế chấp. Fannie Mae và Freddie Mac là các doanh nghiệp được chính phủ tài trợ cung cấp các khoản vay thông thường hợp túi tiền cho công dân Hoa Kỳ. Chủ sở hữu Thẻ xanh có thể tận dụng các khoản vay FHA và các khoản vay Fannie Mae hoặc Freddie Mac giống như công dân Hoa Kỳ.

🍁Điều này có nghĩa là với tư cách là chủ Thẻ xanh, bạn có thể mua một ngôi nhà với khoản trả trước chỉ 3%. Nhưng hãy chuẩn bị để tuân thủ các giấy tờ thế chấp thông thường. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn đã ở Hoa Kỳ ít nhất hai năm và có hai năm về thuế và quá trình làm việc. Tất cả những người cho vay sẽ yêu cầu bạn khai thuế trong hai hoặc ba năm qua, lịch sử tín dụng trong hai năm qua và bảng sao kê ngân hàng trong ít nhất hai tháng. Các yêu cầu khác có thể khác nhau tùy thuộc vào người cho vay.

Nguồn: Internet
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dinhcu #quote #thinhvuong