ĐIỀU GÌ VỀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ Ở HOA KỲ?

⭐Người nước ngoài sống ở Hoa Kỳ có thể đảm bảo thế chấp cho bất động sản đầu tư nhưng người cho vay có thể đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt bao gồm yêu cầu điểm tín dụng cao, bằng chứng về thu nhập tiếp tục ở Hoa Kỳ và khoản trả trước để đủ điều kiện.

⭐Nếu bạn đang có kế hoạch mua một bất động sản ở Hoa Kỳ sẽ dùng làm tài sản cho thuê hoặc đầu tư, bạn cũng có thể tận dụng các chương trình thế chấp quốc gia nước ngoài do các tổ chức cho vay như 1st Capital Group, HSBC và Quontic Bank cung cấp. Loại cho vay này chỉ có hiệu lực nếu bạn không có kế hoạch trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ và tài sản này sẽ đóng vai trò là tài sản đầu tư. Các khoản vay này thường có lãi suất cao hơn, thường cao hơn 2-4% so với khoản thế chấp thông thường.

⭐Mua một bất động sản thương mại cũng có thể được tính vào khoản đầu tư tối thiểu 500.000 đô la bắt buộc ở khu vực nông thôn hoặc khoản đầu tư 1 triệu đô la vào khu vực thành thị để được cấp thị thực EB-5. Thị thực EB-5 là chương trình nhà đầu tư cấp Thẻ xanh cho một cá nhân đáp ứng một trong các yêu cầu đầu tư ở trên và thuê ít nhất 10 công nhân toàn thời gian tại Hoa Kỳ.

Nguồn: Internet
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dinhcu #quote #thinhvuong