ĐIỀU KIỆN ĐỂ MÔ HÌNH FRANCHISE THÀNH CÔNG

ĐIỀU KIỆN ĐỂ MÔ HÌNH FRANCHISE THÀNH CÔNG

Theo kinh nghiệm tư vấn thực tiễn, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược franchise đảm bảo 4 yếu tố quyết định sau cho sự thành công & phát triển bền vững:

– Khả năng phát triển bền vững (sustainablity)
– Khả năng kiểm soát (controllability)
– Khả năng tiếp thị hệ thống (marketability)
– Khả năng nhân bản (replicability)
 

Theo đó, doanh nghiệp nên thực hiện các bước đi một cách chuyên nghiệp và đáp ứng các yêu cầu cụ thể sau:

1. Chất lượng & tiêu chuẩn sản phẩm dịch vụ nhất quán
2. Các ứng dụng tiếp thị truyền thông bản sắc thương hiệu nhất quán thể hiện qua việc thực hiện chiến lược “tài sản sở hữu trí tuệ” phù hợp
3. Mô hình & quy trình kinh doanh được chuẩn hóa chi tiết để có thể dễ dàng & nhanh chóng nhân bản với tỷ lệ sai biệt về chất lượng nhỏ nhất
4. Bên nhượng quyền xây dựng hệ thống đánh giá & kiểm soát chất lượng và tính đồng nhất của hệ thống nhằm đảm bảo các bên nhận quyền luôn thực hiện đúng & nghiêm túc các quy định đã thỏa thuận theo tinh thần “các anh em ruột trong cùng gia đình”
5. Ngành hàng kinh doanh franchise có tiềm năng phát triển ổn định, bền vững và lâu dài
6. Đảm bảo khả năng sinh lợi phù hợp & tương xứng cho cả bên nhượng quyền & nhận quyền
7. Bên nhượng quyền có triết lý và quan điểm kinh doanh phù hợp với mong muốn hỗ trợ bên nhận quyền thành công theo nguyên tắc đôi bên cùng thắng (win-win) và cung cấp liên tục những hỗ trợ cần thiết. Do đó những điều kiện thỏa thuận trong hợp đồng phải công bằng & đảm bảo “win’win” cho cả đôi bên.
8. Bên nhượng quyền cam kết liên tục đầu tư vào hoạt động nghiên cứu & phát triển (hoặc sáng tạo) đối với sản phẩm, dich vụ và cả mô hình kinh doanh nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cho các bên nhận quyền & kể cả thương hiệu Bên nhượng quyền lựa chọn cẩn thận các đối tác nhận quyền với triết lý & nguồn lực phù hợp dựa trên các tiêu chí & tiêu chuẩn rõ ràng.
 
Theo thống kế trên thế giới, nguyên nhân thất bại được chia theo tỷ lệ: 25% lỗi do người nhượng quyền, 25% do môi trường và 50% do bên nhận quyền. Trong hợp đồng franchise cũng quy định vai trò & trách nhiệm rõ ràng của các bên tham gia, trong đó bên nhượng quyền chịu trách nhiệm chuyển giao hệ thống, bí quyết, thương hiệu và sản phẩm.dịch vụ, còn bên nhận quyền chịu trách nhiệm quản lý & điều hành trực tiếp cơ sở nhượng quyền với cam kết cao nhất về nguồn lực vật chất & tinh thần.
 
Mua nhượng quyền franchise để đảm bảo xác suất thành công cao & giảm thiểu rủi ro không có nghĩa là thành công chắc chắn 100%. Quan trọng nhất là bên nhận quyền cần phát triển hệ thống kiểm soát tính nhất quán & hiệu quả hệ thống để hạn chế những thay đổi tự phát từ phía bên nhận quyền, như tự ý bới nguyên liệu, cách chế biến món ăn hay thay đổi hệ thống bản sắc thương hiệu…
 
Hơn thế nữa, bên nhượng quyền nên xây dựng chương trình quản lý quan hệ chặt chẽ với bên nhận quyền (relationship mangement) như viếng thăm định kỳ, khảo sát ý kiến và hài lòng, hội thảo/hội nghị khách hàng, huấn luyện nhằm để đảm bảo lắng nghe ý kiến phản hồi, cung cấp sự hỗ trợ kịp thời và liên tục.
Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai