ĐỊNH CƯ MỸ THEO CHƯƠNG TRÌNH DIỆN EB3 DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG NÀO?

⭐Định nghĩa

Visa EB3 (Employment-Based Immigration: Third Preference EB-3) được biết đến là chương trình định cư Mỹ dành cho các diện lao động chuyên gia, lao động lành nghề hoặc lao động phổ thông.

 

️⭐Đối tượng

Chương trình visa EB3 bao gồm 3 diện lao động chính:
Diện chuyên gia (EB3 Professional)
Diện lao động lành nghề (EB3 Skilled Workers)
Diện lao động phổ thông (EB3 Unskilled Workers)

 

⭐Những điều kiện chung của chương trình định cư Mỹ EB3

Là các đối tượng nằm trong độ tuổi lao động (từ 18 – 55 tuổi).
Đảm bảo đủ tiêu chuẩn sức khỏe để đáp ứng được yêu cầu công việc.
Không có tiền án tiền sự, chưa bị trục xuất khỏi Mỹ.
Làm việc toàn thời gian theo quy định của các nhà tuyển dụng tại Mỹ.
Không cần chứng minh tài chính.
Ngoại ngữ: Chỉ yêu cầu ngoại ngữ đối với diện Chuyên gia (EB3 Professional), Lao động lành nghề (EB3 Skilled Workers), đối với diện Lao động phổ thông ( EB3 Unskilled Workers) không yêu cầu.

Nguồn: Internet