HIỂU RÕ VỀ TĂNG TRƯỞNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

HIỂU RÕ VỀ TĂNG TRƯỞNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI

Khi đánh giá bất kỳ công ty nhượng quyền nào, điều quan trọng là phải xem xét tốc độ tăng trưởng của hệ thống vì nó liên quan đến các yếu tố rủi ro tiềm ẩn cùng khoản đầu tư của bạn. Bạn muốn đảm bảo rằng nhượng quyền thương mại có khả năng tồn tại lâu dài liên quan đến sự tăng trưởng sôi động, nhưng cũng không nên phát triển quá nhanh để quản lý các vấn đề liên quan đến sự tăng trưởng này.

Sự tăng trưởng có thể được đo lường theo nhiều cách – một số trong số này quan trọng hơn nhiều so với những cách khác. Các phép đo phổ biến và quan trọng nhất về tăng trưởng trong một công ty nhượng quyền bao gồm:

Số lượng Bên nhượng quyền mới

Con số này cho bạn biết có bao nhiêu nhượng quyền thương mại mới được thêm vào hệ thống mỗi năm. Vì mỗi bên nhận quyền mới trong một hệ thống nhượng quyền tốt đại diện cho rất nhiều công việc (trong khi họ đang chuẩn bị cho quá trình học tập), hãy đảm bảo rằng con số này là hợp lý. Nếu có quá ít, đó có thể là dấu hiệu cho thấy hệ thống có vấn đề khiến nó không thể thu hút thêm các nhà nhượng quyền. Nếu có quá nhiều, điều đó có thể có nghĩa là nhân viên hỗ trợ đang quá tải và các dịch vụ hỗ trợ có thể bị ảnh hưởng.

Cách có ý nghĩa nhất để đo lường tốc độ tăng trưởng này ở hầu hết các công ty nhượng quyền là tính theo tỷ lệ phần trăm của các bên nhận quyền mới trên tổng số bên nhận quyền. Nếu một hệ thống có 10 nhà nhượng quyền mới trên tổng số 200, họ sẽ có khả năng hỗ trợ nhiều hơn so với một hệ thống có 10 nhà nhượng quyền mới trên tổng số 20. Theo nguyên tắc chung, một hệ thống mạnh nhưng có thể quản lý được con số sẽ là một tỷ lệ phần trăm các bên nhận quyền mới chiếm khoảng từ 10 đến 35 phần trăm tổng số bên nhận quyền.

Các hệ thống nhượng quyền rất nhỏ hoặc rất lớn thường không nằm trong phạm vi này, vì những lý do rõ ràng liên quan đến tổng số bên nhận quyền của họ. Một nguyên tắc chung thứ yếu tốt là phải có ít nhất một người hỗ trợ toàn thời gian cho mỗi 15 đến 20 (hoặc ít hơn) người nhận quyền mới. Tỷ lệ này cho bạn biết nhân viên hỗ trợ sẽ không bị quá tải và bạn sẽ nhận được sự trợ giúp cần thiết.

Những con số này không có sẵn trong các tài liệu công bố nhượng quyền thương mại tiêu chuẩn. Nếu bạn yêu cầu bên nhượng quyền cung cấp thông tin này, bạn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì khi họ cung cấp thông tin về các bên nhận quyền mới so với tổng số bên nhận quyền và số lượng người hỗ trợ hoạt động dành cho các bên nhận quyền mới.

Số lượng đơn vị

Ưu điểm của những con số này là chúng thường dễ dàng nhận thấy trong Thông tư cung cấp nhượng quyền thống nhất mà bên nhượng quyền cung cấp cho bạn. Một lần nữa, đây là những chỉ số tăng trưởng quan trọng, vì chúng cung cấp cho bạn thông tin về sự hoạt động của hệ thống và khối lượng công việc của những người hỗ trợ.

Điều đầu tiên bạn cần xác định là tổng số lần mở đơn vị mới trong hệ thống, chẳng hạn như trong năm qua. Sau đó, bạn cần tìm xem có bao nhiêu trong số này là các đơn vị đầu tiên của bên nhận quyền so với nhiều đơn vị được mở bởi một bên nhận quyền có kinh nghiệm. Điều này rất quan trọng, bởi vì nhiều đơn vị cho thấy có điều gì đó rất ổn trong hệ thống (hoặc các đơn vị nhận quyền hiện tại sẽ không mở thêm đơn vị), và cũng bởi vì nhiều đơn vị này không có xu hướng yêu cầu nhiều hỗ trợ, vì bên nhận quyền có kinh nghiệm . Tỷ lệ phần trăm quan trọng là số lần mở đơn vị mới trên mỗi người hỗ trợ, vì những lý do tương tự được liệt kê ở điểm trước.

Nếu bạn phát hiện ra rất ít đơn vị mới đang được mở hoặc thậm chí tổng số đơn vị thực sự đang giảm, hãy coi đó là một dấu hiệu đỏ. Bạn cần tìm hiểu lý do tại sao nó không hoạt động, và việc đào đủ thường cho thấy một hoặc nhiều vấn đề rất nghiêm trọng cần được khắc phục. Nếu bạn thấy hình mẫu này, hãy tìm một nhượng quyền thương mại khác.

Doanh thu và Thu nhập của Bên nhượng quyền

Đây là phép đo dễ dàng nhất để xác định tốc độ tăng trưởng, nhưng nó cũng ít có ý nghĩa nhất. Điều bạn cần thấy liên quan đến các báo cáo tài chính là một bên nhượng quyền đủ mạnh để có khả năng tồn tại lâu dài. Ngoài ra, sự khác biệt nào làm cho doanh thu hoặc lợi nhuận của họ tăng nhanh như thế nào, trừ khi bạn muốn mua cổ phiếu của công ty?

Tăng trưởng là quan trọng và là một chỉ số tuyệt vời cho sức mạnh và sức hấp dẫn của một doanh nghiệp nhượng quyền. Bạn cần tập trung vào các tỷ lệ tăng trưởng chính và các tỷ lệ này ảnh hưởng như thế nào đến khả năng hỗ trợ bạn đúng cách của bên nhượng quyền. Với đó là định hướng của bạn, bạn sẽ có cơ hội tuyệt vời để chọn một nhượng quyền thương mại sôi động và có tiềm năng lớn cho bạn.

Nguồn: Internet
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai