MỘT GÓC NHÌN TỪ TOÁN HỌC

toán học

Dù chỉ là cố gắng hơn mỗi ngày với 0,01 nỗ lực, sau cả một năm dài, kết quả bạn nhận được sẽ là điều không tưởng.
Song, nếu bạn chỉ lười nhác mỗi ngày một chút thôi, kết quả sau cùng sẽ vô cùng tồi tệ.

Một phép tính rất đáng để suy ngẫm. Vì thế, hãy dám mơ ước, có niềm tin vào nó và tiếp tục phấn đấu vì bạn không biết được thành quả cuối cùng sẽ xứng đáng như thế nào.