NHỮNG KHOẢN TIỀN PHẢI NỘP KHI MUA BÁN CHUNG CƯ

Dưới đây là quy định về các khoản tiền phải nộp khi bán chung cư như phí công chứng hợp đồng mua bán, thuế thu nhập cá nhân và một số khoản tiền khác khi có thoả thuận.

Phí công chứng hợp đồng mua bán chung cư

Khi mua bán chung cư, các bên phải lập hợp đồng mua bán có công chứng theo quy định tại Điều 122 Luật Nhà ở năm 2014 trừ trường hợp:

– Căn hộ chung cư thuộc sở hữu của Nhà nước;

– Căn hộ chung cư là nhà ở xã hội, nhà tái định cư;

– Căn hộ chung cư có một trong các bên (bên bán hoặc bên mua) là doanh nghiệp kinh doanh có ngành nghề về bất động sản (Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 02/2022/NĐ-CP).

Theo đó, bên bán và bên mua có thể thoả thuận về người nộp phí công chứng. Nếu các bên thoả thuận bên bán nộp thì người có trách nhiệm thanh toán phí công chứng với tổ chức hành nghề công chứng là bên bán. Phí công chứng gồm thù lao công chứng và phí công chứng.

Thuế thu nhập cá nhân

Theo Điều 17 Thông tư 92/2015/TT-BTC, thuế thu nhập cá nhân là loại thuế mà người có thu nhập từ việc bán tài sản phải nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, thuế thu nhập cá nhân được tính bằng 2% của giá chuyển nhượng ghi trên hợp đồng.

Tuy nhiên, việc xác định số thuế thu nhập cá nhân cũng phải căn cứ vào bảng giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định (giá Nhà nước):

– Giá trong hợp đồng thấp hơn giá Nhà nước hoặc không ghi giá thì tính thuế thu nhập cá nhân theo giá Nhà nước.

– Giá trong hợp đồng mua bán cao hơn giá Nhà nước thì tính theo giá trong hợp đồng.

Lưu ý: Đây là khoản tiền mà bên bán có trách nhiệm phải nộp bởi đây là đối tượng sẽ phát sinh thu nhập sau khi bán tài sản của mình. Tuy nhiên, nếu hai bên mua bán thoả thuận là bên mua nộp thì bên bán sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Một số khoản tiền khác khi có thoả thuận

Thông thường khi mua bán chung cư, người mua sẽ là đối tượng làm sổ hồng chung cư và người mua phải nộp các khoản tiền sang tên sổ hồng.

Tuy nhiên, một số trường hợp, người bán sẽ là người sang tên sổ hồng chung cư sau khi hai bên ký xong hợp đồng mua bán (do các bên thoả thuận).

Trong trường hợp này, người bán phải nộp phí thẩm định hồ sơ (dao động từ 500.000 đồng – 05 triệu đồng), phí cấp bìa sổ hồng (thường là 100.000 đồng/giấy/lần cấp) và lệ phí trước bạ bằng 0,5% giá tính lệ phí trước bạ.

Nguồn: Internet