NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ CỰU CHIẾN BINH QUÂN SỰ HOA KỲ

🍀 NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI VÀ CỰU CHIẾN BINH QUÂN SỰ HOA KỲ🍀

Những người từ quân đội Hoa Kỳ tham gia nhượng quyền thương mại nói chung là những người giỏi nhất khi sở hữu và điều hành một doanh nghiệp nhượng quyền.
Tuy nhiên, các cựu quân nhân Hoa Kỳ không chỉ là những người tuân theo quy tắc tuyệt vời. Họ có:

Kỷ luật

Kỷ luật được áp dụng và học hỏi thông qua nghĩa vụ quân sự là điều cần thiết. Nó bắt đầu thời điểm một tuyển dụng mới bước vào khóa đào tạo cơ bản. Họ nhanh chóng học được kỷ luật tự giác và kỷ luật nhóm. Đây là những hình thức kỷ luật cần thiết để sở hữu và vận hành một doanh nghiệp nhượng quyền phát đạt.
Người nhận nhượng quyền cần phải có kỷ luật tự giác nghiêm túc để có thể tập trung vào công việc (hoặc các công việc) đang làm. Và, bên nhượng quyền cần người nhận quyền tự kỷ luật để họ có thể điều hành công việc kinh doanh của mình mà không cần sự giám sát từ trụ sở chính.

Tập huấn

Khi bạn mua nhượng quyền, một phần của những gì bạn phải trả là đào tạo. Bạn cần nó để tìm hiểu hệ thống kinh doanh. Bạn sẽ xem qua toàn bộ hướng dẫn vận hành. Bạn sẽ tìm hiểu về công nghệ bạn sẽ sử dụng, sản phẩm / dịch vụ bạn sẽ cung cấp, bảng lương, tiếp thị và hơn thế nữa.
Các cựu quân nhân của chúng ta đã quen với việc huấn luyện … huấn luyện cấp tốc. Họ sẽ là những sinh viên tuyệt vời khi có thời gian đến trụ sở nhượng quyền cho chương trình đào tạo chính thức của họ

Khả năng lãnh đạo

Các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại thành công nhất hiện nay có một điểm chung: khả năng lãnh đạo đặc biệt.
Các bên nhận quyền ngày nay không chỉ cần có kỹ năng kinh doanh tuyệt vời mà họ còn phải có kỹ năng lãnh đạo tuyệt vời. Loại kỹ năng lãnh đạo được truyền cho những người đàn ông và phụ nữ trong quân đội của chúng ta trong suốt cuộc đời binh nghiệp của họ.
(Nguồn: Internet)
———————————————————–
#franchise #franchisevietnam #success #nhuongquyen #thuongmai