PALLET REPAIRERS – EB3 JOB LIST

PALLET REPAIRERS

Chức vụ: Thợ sửa chữa Pallets

Địa điểm: –Ontario, CA

 • San Antonio, TX
 • Houston, TX
 • Dallas, TX
 • Fort Worth, TX

Mức lương: $12 + USD (Người sử dụng lao động sẽ trả theo kiện sửa chữa, khoảng 0,5 đô la cho mỗi pallet và số lượng pallet yêu cầu tối thiểu mỗi ngày là 260-300 miếng)

Lịch trình: Có thể được yêu cầu làm việc 4 ngày. 10 giờ / ngày trong tuần theo quyết định của người giám sát. 3 ca làm việc  (thời gian bắt đầu: 4:00 & 5:00AM / 3:00 & 4:00 PM)

Mô tả chung: Nhân viên sửa chữa kệ kê hàng phải chịu sửa chữa các kệ kê hàng theo tiêu chuẩn CHEP. Và chuyển chúng đến  bệ sửa chữa theo cách đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty về an toàn, bảo mật và năng suất đồng thời tuân thủ các tiêu chí chất lượng của CHEP. Cũng như chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và đúng đắn của tất cả các kệ kê hàng được sửa chữa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.

Điều kiện làm việc:

–       Môi trường trong nhà kho

–       Tự lưu trữ không được kiểm soát bởi khí hậu

–       Cần có nút bịt tai mọi lúc

Trình độ chuyên môn. Học vấn. Đào tạo. Kinh nghiệm

 • Thời gian đào tạo khoảng 4 tuần với số lượng tối thiểu sửa chữa được yêu cầu mỗi ngày tùy thuộc vào vị trí
 • Hiểu toán cơ bản
 • Khả năng vận hành các dụng cụ điện một cách an toàn
 • Phải có khả năng tuân theo quy trình sửa chữa
 • Nền tảng nghề mộc hoặc xây dựng là hữu ích , nhưng không yêu cầu

Yêu cầu về thể chất:

 • Phải có khả năng vặn người, khom lưng, ngồi xổm, vươn cao hơn vai và cúi người thường xuyên
 • Phải có khả năng sử dụng các kỹ thuật phù hợp để nâng tối thiểu 75 pound
 • Có khả năng đứng và đi bộ trong thời gian dài (ít nhất 2 giờ liên tục, 4 lần trong một ngày 8 giờ)
 • Có thể sử dụng đồng thời tay và chân và thực hiện các động tác năng động.
 • Ngồi: 5%
 • Đứng: 90%
 • Đi : 5%

Trách nhiệm, Nhiệm vụ, Chức năng Thực hiện:

 • Người sửa kệ kê hàng
 • Sửa chữa các kệ kê hàng một cách an toàn và chắc chắn với tốc độ đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty và theo cách thức đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn của công ty
 • Nâng pallet 70 lb. Theo cách thủ công từ một ngăn xếp lên bàn sửa chữa
 • Vận hành một thanh nạy để tách các bảng bị hỏng ra khỏi pallet
 • Vận hành một búa, máy mài và một cái cưa để loại bỏ những chiếc đinh hiện có và cuối cùng, sử dụng súng bắn đinh 25 lbs. để đóng đinh các thành phần lại với nhau
 • Pallet phải đáp ứng và vượt qua kiểm tra chất lượng của CHEP
 • An toàn, Vệ sinh, An ninh
 • Duy trì một sự sạch sẽ, gọn gàng và trật tự khu vực làm việc.
 • Hỗ trợ duy trì an ninh của nhà kho
 • Hoạt động theo cách thúc đẩy an toàn
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn OSHA và MSDS
 • Phải đeo tất cả các thiết bị an toàn trong khi sửa chữa kệ kê hàng

Những lợi ích:

–       Thanh toán hàng tuần

–       Y tế / Nha khoa / Thị lực sau 30 ngày

–       Kế hoạch hưu trí 401K

–       Bảo hiểm nhân thọ

–       Bệnh hiểm nghèo / Tai nạn / Bảo hiểm tàn tật