Seminar dành cho Chủ & Lãnh đạo DOANH NGHIỆP

LÀM MỚI DOANH NGHIỆP

Sở hữu “6 Cấp độ xây Doanh nghiệp giai đoạn mới” từ Hệ thống Huấn luyện Doanh nghiệp số 1 Thế giới – ActionCOACH

🎯 Giá trị nhận được:

* Định hướng lại mô hình doanh nghiệp
* Xác định lại sự khác biệt USP
* Xây mới hệ thống đòn bẩy
* Tạo dựng đội ngũ làm việc hiệu quả thời kỳ mới
* Cách vận hành đồng bộ hệ thống doanh nghiệp sẵn sàng vượt mọi thách thức
– Thời gian: 08:30 – 11:30 ngày 26/9/2021 (Chủ nhật)
– Hình thức: Zoom Online
– Link đăng ký: bit.ly/iqs6step
🔹 Nhập mã “ ML ” để được THAM DỰ MIỄN PHÍ chương trình trị giá 1.200.000 VNĐ dành cho 100 chủ doanh nghiệp đăng kí đầu tiên.