SÓI, GẤU, CÁO VÀ BẦY DÊ

————–

Ba con thú dữ là sói, gấu và cáo thay nhau ức hiếp đàn dê. Dê đầu đàn bèn nói với cả bầy: “Ta nên mời một trong ba gã sói, gấu hay cáo làm thủ lĩnh của chúng ta”. Cả đàn dê bất bình, nhưng ba “hung thần” nghe tin này rất mừng. Thế là chúng quay sang tranh giành nhau quyền lãnh đạo, cuối cùng cáo dùng bẫy hại chết được sói và gấu. Nhưng rồi một mình nó không còn ức hiếp đàn dê được nữa.

👉 Bài học kinh doanh nhỏ: Đã làm ăn liên quan đến tiền cần hết sức thận trọng. Không phải chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt để đưa ra quyết định. Muốn tồn tại trên thương trường, bạn  phải có tầm nhìn xa, có tư duy rộng. Đó mới là kẻ thông minh.❤️

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCAUniversity

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth