SỰ KHÁC BIỆT GIỮA CÁC LOẠI THỊ THỰC ĐỊNH CƯ HOA KỲ THEO DIỆN LÀM VIỆC

định cư

Hiện tại, đang có 5 loại hình thị thực định cư diện làm việc từ EB-1 đến EB-5 như sau:

📌 EB-1: dành cho những cá nhân có khả năng đặc biệt trong một số lĩnh vực nhất định
Cá nhân có khả năng đặc biệt
Các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc
Các nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành đa quốc gia

📌 EB-2: dành cho các chuyên gia thuộc những ngành nghề đòi hỏi trình độ cao và cá nhân có khả năng vượt trội trong một số lĩnh vực nhất định
Chuyên gia có bằng cấp cao
Cá nhân có khả năng đặc biệt

📌 EB-3: dành cho công nhân lành nghề, chuyên gia và lao động phổ thông (các lao động khác)

📌 EB-4: dành cho một số cá nhân đặc biệt hoạt động trong lĩnh vực tôn giáo hoặc làm việc cho cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ tại nước sở tại

📌 EB-5: dành cho cá nhân đã hoặc đang trong quá trình đầu tư ít nhất 1,8 triệu USD hoặc 900.000 USD tại khu vực ưu tiên phát triển việc làm, vào một doanh nghiệp thương mại mới và tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian tại Hoa Kỳ.

Lưu ý: Thông tin bài viết chỉ mang tính tổng quan. Một số điều kiện khác có thể được áp dụng.

🎯 Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin cụ thể: http://bcigroup.vn/lien-he