THANH HÓA: SỞ CÔNG THƯƠNG LÀ CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC BAN CHỈ ĐẠO KẾT NỐI CUNG CẦU SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định giao Sở Công Thương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo kết nối cung cầu sản phẩm nông nghiệp Thanh Hóa: Thúc đẩy phát triển thương mại điện tửThanh Hóa: Đảm bảo cung cầu hàng hoá, ổn định thị trường, giá cả.

Theo đó, đổi tên “Ban Chỉ đạo kết nối sản xuất, phân phối và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa” thành “Ban Chỉ đạo kết nối cung – cầu sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa”.

Theo Quyết định này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo điều phối, triển khai hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo sẽ tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện các chương trình, hoạt động hợp tác, kết nối cung – cầu sản phẩm nông nghiệp với các tỉnh, thành phố trong cả nước; chỉ đạo tổ chức Hội nghị kết nối cung – cầu sản phẩm nông nghiệp hàng năm của tỉnh; nghiên cứu, mở rộng đa dạng hóa thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp của tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo sẽ chỉ đạo việc tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của tỉnh về phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp đến các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các kế hoạch, cơ chế, chính sách trong sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp của tỉnh.

Ban Chỉ đạo chỉ đạo các ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác phối hợp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong sản xuất, phân phối, tiêu thụ hàng hóa nông sản, thực phẩm trong tỉnh; thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin thị trường, giá cả sản phẩm nông nghiệp trong và ngoài tỉnh để tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành liên quan đến bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn.

Nguồn: Internet
——————————————
#BCA #BCAGROUP #XTTM #TRADEPROMOTION