THẺ XANH ĐỊNH CƯ MỸ VÀ NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT – Phần 1

ĐỊNH CƯ MỸ

THẺ XANH MỸ LÀ GÌ?

Khi nghĩ đến định cư nước ngoài, Mỹ luôn được nghĩ đến đầu tiên trong hầu hết ý định của mọi người vì đây là đất nước có nhiều cơ hội việc làm và định cư. Thẻ xanh của Mỹ được xem là chìa khóa để định cư. Từ đó, câu hỏi chung của nhiều người là làm thế nào để có thẻ xanh ở Mỹ. Bài viết dưới đây sẽ làm rõ hơn về việc xin thẻ xanh Mỹ.

Thẻ xanh thông qua chương trình bảo lãnh thành viên gia đình

Nhận thẻ xanh thông qua chương trình bảo lãnh thành viên gia đình được xem là cách phổ biến nhất. Nếu bạn là người thân với công dân Mỹ hoặc chủ thẻ xanh ở Mỹ, người thân bạn có thể xin bảo lãnh bạn. Đây là một trong những cách dễ nhất để có được thẻ xanh.

Bảo lãnh diện vợ chồng và diện hôn thê, hôn phu

Visa CR-1 và visa IR-1 là 2 loại visa cấp cho những người vợ hoặc chồng đi Mỹ theo bảo lãnh diện vợ chồng. Đây là những loại visa định cư Mỹ diện kết hôn. Visa này cấp cho vợ chồng là người nước ngoài của công dân Mỹ hoặc của thường trú nhân Mỹ. Những người này mong muốn đến Mỹ sinh sống với công dân Mỹ hoặc thường trú nhân Mỹ đó.

Khác visa bảo lãnh diện vợ chồng, visa K-1 là visa kết hôn Mỹ không định cư. K-1 dành cho hôn thê, hôn phu người nước ngoài của công dân Mỹ. Visa K-1 cho phép hôn thê, hôn phu của công dân Mỹ đến Mỹ. Sau đó, họ sẽ kết hôn với Người bảo lãnh là công dân Mỹ. Việc kết hôn phải diễn ra trong vòng 90 ngày kể từ ngày hôn thê, hôn phu nhập cảnh.

Sau khi đã kết hôn, đương đơn nộp một bộ hồ sơ đến Sở Di trú Mỹ. Mục đích là để điều chỉnh tình trạng visa không định cư thành thường trú nhân có điều kiện. Người được bảo lãnh đi Mỹ diện hôn thê, hôn phu sẽ được cấp thẻ xanh 2 năm.

Nguồn: Internet