Thị thực nhập cư dựa trên việc làm EB-1 (Phần 1)

Thị thực nhập cư dựa trên việc làm EB-1 (Phần 1)

—————————————————————–
Thị thực EB-1 cho phép một số Giám đốc điều hành và Quản lý đa quốc gia và những người có khả năng phi thường về khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao có được quyền thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Cách tốt nhất để nhiều người lao động nhập cư có được quyền thường trú hợp pháp tại Hoa Kỳ có thể là thị thực nhập cư theo diện việc làm EB1-C dành cho các nhà quản lý và giám đốc điều hành đa quốc gia. Quy trình cấp thị thực nhập cư EB1-C tương đối nhanh so với các hình thức nhập cư dựa trên việc làm khác. Nó cũng cho phép các doanh nhân tham gia mà không yêu cầu đầu tư đáng kể.

🏆Có ba nhóm đủ điều kiện cho thị thực nhập cư dựa trên việc làm EB-1:
👉Một số giám đốc điều hành và quản lý đa quốc gia
👉Các giáo sư và nhà nghiên cứu xuất sắc
👉Những người có khả năng phi thường trong khoa học, nghệ thuật, giáo dục, kinh doanh hoặc thể thao

🎯Visa EB1-C cho một số nhà điều hành và quản lý đa quốc gia
Một số giám đốc điều hành và quản lý của các công ty nước ngoài được chuyển đến Mỹ có thể đủ điều kiện. Một nhà quản lý hoặc giám đốc điều hành đa quốc gia đủ điều kiện cho tình trạng công nhân ưu tiên nếu người đó đã làm việc bên ngoài Hoa Kỳ trong ba năm trước khi có đơn bảo lãnh ít nhất một năm bởi một công ty hoặc tập đoàn và tìm cách vào Hoa Kỳ để tiếp tục phục vụ (trong một năng lực quản lý hoặc điều hành) đối với công ty hoặc tổ chức đó. Việc làm phải ở bên ngoài Hoa Kỳ với tư cách quản lý hoặc điều hành và với cùng một chủ lao động, một công ty liên kết hoặc một công ty con của chủ lao động.

Người đệ đơn phải là người sử dụng lực lượng lao động Hoa Kỳ, hoạt động kinh doanh ít nhất một năm. Là công ty liên kết, công ty con hoặc cùng một người sử dụng lao động với công ty, tập đoàn hoặc pháp nhân khác có sử dụng công dân nước ngoài ở nước ngoài. Không cần chứng nhận lao động cho phân loại này, nhưng chủ lao động tiềm năng phải cung cấp lời mời làm việc và nộp đơn yêu cầu với USCIS.

🎫Về đề nghị tuyển dụng
Người nộp đơn xin EB-1 Giám đốc điều hành và Quản lý đa quốc gia nhất định phải có công việc đã được xác nhận – với tư cách là người quản lý hoặc điều hành – với chi nhánh Hoa Kỳ của nhà tuyển dụng đa quốc gia hiện tại của họ.

🇺🇸Về tiêu chuẩn
Người nộp đơn xin thị thực này phải có khả năng chứng minh rằng họ đã làm việc cho doanh nghiệp đa quốc gia (hoặc chi nhánh / công ty con của họ) trong 1 năm trong 3 năm qua. Chi nhánh tại Mỹ phải chứng minh rằng họ đã hoạt động ít nhất 1 năm.

Nguồn: Internet
—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dienlamviec #EB1 #EB2 #EB3 #EB4 #EB5