THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN – Skill Samurai

🍁Skill Samurai là một chương trình STEM với sứ mệnh chuẩn bị cho trẻ em ngay từ khi còn nhỏ về cơ sở hạ tầng nơi làm việc đang thay đổi trong tương lai và giúp giảm thiểu tình trạng thiếu nhân viên STEM trầm trọng trong lực lượng lao động. Đáng kinh ngạc 50% công việc hiện tại sẽ được thay thế bằng công nghệ vào năm 2025; tuy nhiên, hệ thống giáo dục công không có các chương trình để chuẩn bị đầy đủ cho sinh viên cho những nghề nghiệp mới nổi trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ. Chúng tôi cung cấp giải pháp rõ ràng cho vấn đề này bằng cách cung cấp chương trình giáo dục Kỹ thuật nghề nghiệp cho trẻ em từ 7-18 tuổi nhằm xây dựng sự quan tâm, hứng thú và các kỹ năng cần thiết cho không chỉ những công việc hiện tại mà còn cho những công việc sẽ có nhu cầu trong tương lai.

🍁Là nhượng quyền thương mại STEM duy nhất cung cấp cả chương trình truyền thống và trực tuyến cho học sinh tiểu học đến trung học phổ thông, các chương trình quanh năm, trại hè và phòng thí nghiệm học tập của chúng tôi chuẩn bị cho học sinh vào đại học, thực tập và nghề nghiệp trong Lập trình, Trò chơi Phát triển, Thiết kế và Người máy. Với hơn 150 khóa học khác nhau có sẵn, nhiều hơn bất kỳ chương trình nhượng quyền thương mại STEM nào khác, chúng tôi có thứ gì đó thu hút nhiều cấp độ kỹ năng và sở thích. Không có đối thủ cạnh tranh nào của chúng tôi thậm chí có thể đạt được điều này, cung cấp tối đa 40 khóa học. Chúng tôi thậm chí còn tạo ra hội trại YouTube đầu tiên ở Bắc Mỹ và tiếp tục là một trong những chương trình bán chạy nhất của chúng tôi!

Để thêm thông tin chi tiết về nhượng quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
———————————————————–
#franchise #success #nhuongquyen #thuongmai #dautu