THƯƠNG HIỆU NHƯỢNG QUYỀN – TRANSWORLD

Khi chủ sở hữu công ty cần bán doanh nghiệp của mình, họ không thể chỉ dán một bảng hiệu rao bán trong cửa sổ. Họ cần sự hỗ trợ của một nhà môi giới kinh doanh để xác định vị trí và kiểm tra những người mua tiềm năng. Mặt khác, người mua dựa vào nhà môi giới để giúp tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đánh giá các doanh nghiệp tiềm năng và nhượng quyền để bán. Cố vấn Kinh doanh của Transworld là giải pháp cho cả hai trường hợp. Transworld Business Advisors tập trung vào ba khái niệm cốt lõi: môi giới kinh doanh, tư vấn nhượng quyền và phát triển nhượng quyền.

🚫Dịch vụ Transworld cung cấp

👉Bán một doanh nghiệp

Các cố vấn của Transworld sẽ giúp bạn có được mức giá tốt nhất có thể cho doanh nghiệp của mình đồng thời dẫn đầu trong việc bán doanh nghiệp của bạn để bạn có thể tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp của mình thành công.

👉Mua một doanh nghiệp

Mua một doanh nghiệp không cần phải quá sức. Nhận được sự tư vấn và hướng dẫn từ đội ngũ cố vấn giàu kinh nghiệm của Transworld để đảm bảo quá trình diễn ra suôn sẻ.

👉Sáp nhập & Mua lại

Gặp gỡ các cố vấn của Transworld để xem xét các tùy chọn tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn dựa trên mục tiêu của bạn.

Để biết thêm thông tin chi tiết về nhượng quyền, vui lòng liên hệ với chúng tôi.