Vì sao các mô hình franchise thất bại? (P2)

🌟Vì sao các mô hình franchise thất bại? (P2)🌟

2️⃣ Lỗi từ người nhận quyền (Franchisee)

📌 Thiếu kỹ năng vận hành kinh doanh franchise

Mặc dù người nhượng quyền có thể cung cấp chương trình đào tạo và huấn luyện franchise và cẩm nang hoạt động tốt, người nhận quyền vẫn cần trang bị kỹ năng cần thiết để quản lý tất cả các khía cạnh kinh doanh franchise để đảm bảo thành công.
Đây là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của nhiều mô hình franchise. Nếu một người nhận quyền không phải là người quản lý nhân sự giỏi, họ nên chọn lựa một mô hình franchise được điều hành bởi một vài nhân sự giỏi hoặc thuê một người có đủ kỹ năng để giám sát và cổ động người khác.

📌Đánh giá thấp cam kết cần thiết hoặc tạo kỳ vọng không phù hợp

Người nhận quyền luôn phải ở tư thế làm việc chăm chỉ hơn trước đó khi tham gia vận hành hệ thống franchise. Người nhận quyền cần cam kết đầy đủ và tham gia cải tiến hoạt động hằng ngày tối thiểu trong suốt thời gian 12 tháng. Điều này đảm bảo thời gian cần thiết để người nhận quyền hiểu rõ quy trình hoạt động và đạt được những trải nghiệm cần thiết để vận hành mô hình franchise thành công (đặc biệt khi người nhận quyền xuất thân từ ngành nghề khác) trước khi cân nhắc phân công nhiệm vụ cho đội ngũ nhân viên.

📌Thiếu vốn lưu động

Người nhận quyền có thể đánh giá thấp chi phí hoạt động và vốn cần thiết để thu được lợi nhuận. Việc khởi động kinh doanh chậm chạp do thiếu vốn có thể gây ảnh hưởng không tốt để hoạt động kinh doanh franchise. Vì thế, người nhận quyền nên bổ sung nguồn vốn hỗ trợ như một khoản tiền ưu tiên để khởi sự hệ thống.

📌Triển khai không nhất quán với quy trình và tiêu chuẩn

Một yếu tố quan trọng đối với bất kỳ mô hình franchise nào chính là sự nhất quán của hoạt động trong suốt mạng lưới franchise. Tính nhất quán này dựa vào quy trình và tiêu chuẩn của người nhượng quyền như đã quy định trong cẩm nang hoạt động và thỏa thuận hợp tác các bên.
Nguồn: Internet
———————————————————–