10 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NHẬN NHƯỢNG QUYỀN THÀNH CÔNG – Phần 2

10 ĐẶC ĐIỂM CỦA NGƯỜI NHẬN NHƯỢNG QUYỀN THÀNH CÔNG – Phần 2

Nếu bạn chưa bao giờ tự mình điều hành một doanh nghiệp, bạn sẽ tự đặt câu hỏi về khả năng thành công của mình. Những người nhận nhượng quyền thành công thường có mười đặc điểm này, và bạn có khả năng là một trong số đó vì bạn đang theo đuổi một con đường mới. Với sự hỗ trợ, kiến ​​thức và đào tạo từ nhượng quyền thương mại mà bạn đã chọn, bạn sẽ trau dồi kỹ năng và khám phá ra những đặc điểm mạnh mẽ của mình hướng dẫn bạn đến thành công.

⭐Tuyệt đối tin tưởng vào thương hiệu và đơn vị nhượng quyền

Niềm tự hào về sản phẩm hoặc dịch vụ giúp phân biệt những người được nhượng quyền thành công với những người khác. Những người chấp nhận và trở thành một phần của văn hóa và tầm nhìn của bên nhượng quyền sẽ trở thành những đại sứ thương hiệu tốt hơn. Niềm tin của họ rằng chương trình hoạt động và có giá trị mang lại phẩm giá cá nhân và cam kết tăng cường trong việc làm cho một nhượng quyền thương mại mới phát triển mạnh mẽ.

⭐Giá trị dịch vụ khách hàng

Phát triển cơ sở khách hàng là một bước để phát triển nhượng quyền thương mại. Giữ chân họ là một bước khác, và đối xử đặc biệt tốt với những khách hàng đó là một kỹ năng hoàn toàn khác. Khi một bên nhận quyền có thể tạo ra trải nghiệm người dùng hàng đầu, khách hàng sẽ trở nên ủng hộ, đánh giá cao và trung thành — và điều đó tạo nên một thương hiệu nhượng quyền mạnh mẽ.

⭐ Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng

Cũng như dịch vụ khách hàng phải xác thực và có giá trị, một bên nhận quyền thành công sẽ đối xử tốt với nhân viên. Khi chúng tôi mô hình hóa kiểu hành vi mà chúng tôi mong đợi, nhân viên của chúng tôi sẽ làm điều tương tự với khách hàng và với nhau. Đối xử lịch sự giúp nhân viên và những người khác hài lòng hơn.

⭐Mang đến sự lạc quan

Không ai có thể hạnh phúc mọi lúc, nhưng một bên nhận quyền nhìn thấy được mặt trái của nhượng quyền thương mại và có niềm tin vào thành công sẽ có nhiều khả năng thành công hơn. Chỉ tin vào điều gì đó sẽ không biến nó thành hiện thực, nhưng những người chỉ tập trung vào thử thách sẽ tìm thấy con đường giải quyết vấn đề. Nếu bạn là người không nói, thành công sẽ khó nắm bắt hơn. Chúng tôi thường đến nơi chúng tôi được chỉ. Vì vậy, hãy đi về phía bắc và luôn lạc quan, ngay cả khi mọi việc trở nên khó khăn.

⭐Làm việc không những chăm chỉ mà còn thông minh
Tất nhiên, làm việc chăm chỉ là quan trọng, nhưng nó cần phải thể hiện kết quả. Làm việc thông minh hơn có nghĩa là ưu tiên quản lý thời gian để đạt được kết quả cao nhất và tốt nhất. Vì vậy, thay vì dỡ bỏ việc giao hàng khi người khác có thể làm điều đó, hãy cống hiến bản thân để trở thành một doanh nghiệp vượt trội bằng cách sử dụng các nguồn lực làm lợi thế tốt nhất của họ. Đối với nhiều người, lợi ích tốt nhất của bên nhận quyền là tích cực quản lý và phát triển công việc kinh doanh, chứ không phải thực hiện các nhiệm vụ tầm thường.

Chọn một nhượng quyền thương mại với một thành tích đã được chứng minh là một phần dễ dàng hơn trên con đường kinh doanh mới của bạn. Phân tích điểm mạnh của bạn cần tự phản ánh và trung thực. Bắt tay vào hành trình của bạn với kiến ​​thức về phong cách làm việc và đặc điểm tính cách của bạn để đưa ra quyết định tốt nhất cho thành công trong tương lai của bạn.

Nguồn: Internet
————————-

10 Traits of Successful Franchisees – Part 2

If you have never run a business yourself, you will question your ability to succeed. Successful franchisees often have these ten traits, and you are likely one of them already because you are pursuing a new path. With support, knowledge, and training from your chosen franchise, you will hone your skills and discover your strong traits guiding you to success.

⭐Deeply believes in the brand and the franchisor

Pride in the product or service distinguishes successful franchisees from others. Those who accept and become part of the franchisor’s culture and vision become better brand ambassadors. Their intrinsic belief that the program works and is valuable brings personal dignity and increased commitment to making a new franchise thrive.

⭐Values customer service

Developing a customer base is one step toward growing a franchise. Keeping them is another step, and treating those customers exceptionally well is a completely different skill. When a franchisee can create a top-notch user experience, customers become supportive, appreciative, and loyal—and that builds a strong franchise.

⭐Treats others with respect

Just as customer service must be authentic and valued, a successful franchisee will treat employees well. When we model the type of behavior we expect, our employees will do the same with customers and each other. Courteous treatment keeps employees and others more content.

⭐Exudes optimism

No one can be happy all the time, but a franchisee who sees the franchise’s upside and has faith in success is more likely to succeed. Only believing something doesn’t make it real, but those who focus only on the challenges will find a pathway toward the problems. If you are a nay-sayer, success will be more elusive. We usually arrive where we are pointed. So head north and stay positive, even when the going gets tough.

⭐Works smart, not just hard

Working hard is important, of course, but it needs to show results. Working smarter means prioritizing time management to achieve the best and highest results. So instead of unloading deliveries when someone else could do it, dedicate yourself to being a business that excels by using resources to their best advantage. For many, the best use of the franchisee is actively managing and growing the business, not doing menial tasks.

Choosing a franchise with a proven track record is the easier part of your new business path. Analyzing your strengths takes self-reflection and honesty. Embark on your journey with knowledge of your work style and personality traits to make the best decision for your future success.

Source: Internet
———————————————————–
#franchise #success #nhuongquyen #thuongmai #dautu