NHƯỢNG QUYỀN LÀ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BÊN NHẬN QUYỀN

NHƯỢNG QUYỀN LÀ GÌ VÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BÊN NHẬN QUYỀN

🔥NHƯỢNG QUYỀN LÀ GÌ?
Nhượng quyền thương mại là một loại hình kinh doanh được sở hữu và điều hành bởi một cá nhân (bên nhận quyền) nhưng được thương hiệu và giám sát bởi một công ty lớn hơn nhiều — thường là quốc gia hoặc đa quốc gia — (bên nhượng quyền).
Khi bạn mua quyền để mở loại hình kinh doanh này, bạn đang mua quyền sử dụng hệ thống và mô hình kinh doanh đã được chứng minh, với giá cả, sản phẩm và kỹ thuật tiếp thị đã được chứng minh. Bạn cũng đang mua quyền đối với thương hiệu: Bạn có toàn quyền truy cập vào các tài liệu đã đăng ký nhãn hiệu của công ty bao gồm biểu trưng, khẩu hiệu và biển báo — bất kỳ thứ gì liên quan đến thương hiệu.
🔥LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT BÊN NHẬN QUYỀN
Để trở thành một bên nhận quyền, bạn cần phải trả một khoản phí nhượng quyền trả trước. Thanh toán phí trả trước (và ký kết hợp đồng nhượng quyền) cho bạn quyền sử dụng:
• Tên doanh nghiệp hoặc thương hiệu
• Hệ thống kinh doanh
• Hướng dẫn vận hành
• Tài liệu tiếp thị
• Phần mềm
• Tất cả các tài liệu độc quyền khác
Ngoài ra, bạn có thể được cung cấp một lãnh thổ địa lý độc quyền để bao phủ. Thông tin về lãnh thổ luôn được ghi rõ trong hợp đồng nhượng quyền của bạn, cũng như khoảng thời gian mà bạn sở hữu doanh nghiệp nhượng quyền của mình. Thông thường, loại hợp đồng này có thời hạn từ 5 đến 10 năm và bạn thường có quyền gia hạn chúng.
Nguồn Internet
———————————————————–