11 BƯỚC QUAN TRỌNG KHI MỞ NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI: TỔNG QUAN VỀ CÁC GIAI ĐOẠN MUA NHƯỢNG QUYỀN CHÍNH (PHẦN 1)

nhượng quyền
Mở doanh nghiệp nhượng quyền của riêng bạn là một bước đi LỚN đối với những người chọn liên doanh — và nó có thể hơi chút đáng sợ.
Dưới đây cung cấp cho bất kỳ ai tham gia vào thử thách và cuộc phiêu lưu đi kèm với việc mở một doanh nghiệp nhượng quyền thương mại một cái nhìn tổng quan từng bước về các giai đoạn chính trên đường đi. Xin lưu ý rằng quy trình đầu tư có một số thay đổi giữa các công ty và các mốc thời gian sẽ khác nhau đối với từng bên nhận quyền.

1. Tự đánh giá

Điều gì hấp dẫn bạn khi mở một cơ sở kinh doanh nhượng quyền? Bạn có sẵn sàng và vui lòng làm việc nhiều giờ, kể cả cuối tuần và ngày lễ (đặc biệt là trong thời gian đầu)? Bạn có thể cam kết tuân theo các phương pháp kinh doanh được xác định trước với rất ít sự thay đổi, nếu có bất kỳ sự thay đổi nào không? Bạn có thể chấp nhận trả một phần lợi nhuận của mình cho một đơn vị khác (bên nhượng quyền) không? Bạn có cảm thấy thoải mái khi danh tiếng của doanh nghiệp mình phụ thuộc phần lớn vào mạng lưới của nhượng quyền thương mại chứ không chỉ đơn vị kinh doanh của bạn không?
Hơn nữa, bạn sẵn sàng chia sẻ bao nhiêu tiền mặt cá nhân của mình để thành lập doanh nghiệp? Trừ khi bạn đủ may mắn để có đủ tiền cá nhân, bạn sẽ có thể đảm bảo một khoản vay hay không?
 

2. Chọn một nhà tư vấn nhượng quyền để hỗ trợ bạn

Mặc dù có tất cả thông tin trực tuyến, bạn vẫn nên tranh thủ sự giúp đỡ của một nhà tư vấn nhượng quyền để hướng dẫn bạn trong suốt quá trình.
Giống như một đại lý bất động sản là một đồng minh tốt trong việc mua nhà, một nhà tư vấn nhượng quyền có kiến thức về ngành cụ thể và có thể liên hệ các chủ đề có thể phức tạp (bao gồm các khía cạnh của thỏa thuận nhượng quyền và tài liệu tiết lộ) với bạn một cách dễ hiểu hơn. Một nhà tư vấn nhượng quyền cũng có thể giúp bạn tránh khỏi những cạm bẫy có thể xảy ra mà không có chuyên môn của họ.
 

3. Nghiên cứu

Khu vực của bạn có thể duy trì những loại hình kinh doanh nào? Đó có phải là loại hình doanh nghiệp bạn muốn mở không? Sử dụng thông tin thu thập được để phù hợp với hoàn cảnh cá nhân của bạn và môi trường kinh doanh trong khu vực của bạn với một hệ thống nhượng quyền phù hợp. Ý thức chung và linh cảm cũng có thể hướng dẫn bạn tìm ra loại hình kinh doanh nào có thể bền vững ở địa phương của bạn.
Khi bạn đã thu hẹp phạm vi tìm kiếm của mình xuống một vài đối thủ mạnh, hãy yêu cầu đơn đăng ký nhượng quyền thương mại từ những nhượng quyền thương mại đó. Khi bên nhượng quyền quyết định rằng bạn có thể là một đối tượng phù hợp với hệ thống của họ, họ sẽ gửi cho bạn một bản sao của tài liệu tiết lộ về nhượng quyền thương mại của họ (FDD). FDD sẽ cung cấp một cái nhìn sâu hơn về hệ thống kinh doanh của họ.
 

4. Tham dự hội thảo

Ngày khám phá là cuộc gặp gỡ chuyên sâu giữa bên nhượng quyền và một hoặc nhiều bên nhận quyền tiềm năng. Nó có thể diễn ra tại một cửa hàng nhượng quyền thương mại địa phương, nhưng rất có thể sẽ diễn ra tại văn phòng công ty của công ty.
Thông thường, các bên nhận quyền tham dự sẽ xem các bài thuyết trình về những gì bên nhượng quyền có thể cung cấp về hỗ trợ và có thể đặt câu hỏi. Nếu được thực hiện tại văn phòng công ty, một chuyến tham quan các phòng ban khác nhau và giới thiệu về các nhân viên hỗ trợ và đào tạo bên nhận quyền là điều thường thấy.
 

5. Tiếp cận với các bên nhận quyền khác

Trong FDD do bên nhượng quyền cung cấp là danh sách tất cả các bên nhận quyền hiện tại trong hệ thống của họ. Tìm một vài người gần gũi với bạn và hỏi thăm họ. Họ có hài lòng với sự hỗ trợ của bên nhượng quyền không? Thực tế của doanh nghiệp có phù hợp với kỳ vọng trước đó (về mặt tài chính và mặt khác) không? Không có giáo viên nào tốt hơn một người ở giữa quyền sở hữu nhượng quyền thương mại.
Nguồn Internet