CÁC ĐỐI TÁC CỦA IFA VỚI ANSWERCONNECT FRANCHISE CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ LỜI CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN

CÁC ĐỐI TÁC CỦA IFA VỚI ANSWERCONNECT FRANCHISE CUNG CẤP DỊCH VỤ TRẢ LỜI CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHƯỢNG QUYỀN

🚀WASHINGTON, ngày 21 tháng 1 – Hiệp hội nhượng quyền thương mại quốc tế (IFA) hôm nay đã đặt tên cho AnswerConnect Franchise là nhà cung cấp ưu tiên của hiệp hội cho các dịch vụ trả lời trực tiếp. Là nhà cung cấp dịch vụ trả lời trực tiếp ưu tiên của IFA, AnswerConnect Franchise thay mặt cho các doanh nghiệp nhượng quyền trả lời các cuộc gọi, đánh giá khách hàng tiềm năng, đặt lịch hẹn và hơn thế nữa. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhượng quyền, AnswerConnect Franchise duy trì một đội ngũ chuyên gia trong ngành. Sử dụng kịch bản nhất quán của thương hiệu, các chuyên gia nhượng quyền này cung cấp hỗ trợ chuyên môn cho các doanh nghiệp trên khắp Hoa Kỳ, 24/7.
🚀Nghiên cứu cho thấy 77% doanh nghiệp nhượng quyền cho biết khách hàng thích nói chuyện với một người thực qua điện thoại hơn là sử dụng chatbot hoặc email. Mặc dù vậy, các doanh nghiệp nhượng quyền thương mại bỏ lỡ trung bình 24% cuộc gọi trong một ngày làm việc điển hình.1 AnswerConnect Franchise giúp các chủ sở hữu nhượng quyền trên khắp Hoa Kỳ tập trung vào việc cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng cao liên tục, 24/7.
Nguồn Internet
———————————————————–