CÁC MÔ HÌNH NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI PHỔ BIẾN HIỆN NAY

🔰 Các mô hình nhượng quyền thương mại phổ biến hiện nay 🔰

📌 Mô hình nhượng quyền kinh doanh toàn diện (full business format franchise)

Hợp đồng nhượng quyền kinh doanh ở mô hình này có thời hạn từ 5 năm có thể lên tới 30 năm. Với mô hình nhượng quyền này, bên nhượng quyền sẽ chia sẻ và chuyển nhượng ít nhất 4 loại tài sản sau:
1️⃣ Bí quyết công nghệ sản xuất/kinh doanh
2️⃣ Sản phẩm/dịch vụ
3️⃣ Hệ thống thương hiệu
4️⃣ Các mô hình chiến lược, chính sách quản lý, quy trình vận hành, hỗ trợ tiếp thị,..

📌 Mô hình nhượng quyền thương mại không toàn diện (non-business format franchise):

Theo mô hình không nhượng quyền không toàn diện, bên nhượng quyền thường sẽ chỉ được nhượng quyền một trong số các loại tài sản sau đây:
1️⃣ Nhượng quyền phân phối sản phẩm: Bên nhận quyền không trực tiếp sản xuất ra sản phẩm mà chỉ tập trung vào khâu phân phối ra thị trường.
2️⃣ Nhượng quyền sử dụng công thức kinh doanh: Bên nhượng quyền cung cấp quyền kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động tổ chức, vận hành, tiếp thị cho bên nhận quyền.
3️⃣ Nhượng quyền theo kiểu dùng chung tên hiệu: Loại hình này thường xuất hiện ở các công ty cung cấp dịch vụ chuyên môn cao, các loại tư vấn kinh doanh, pháp lý.
4️⃣ Cấp phép sử dụng thương hiệu: Hình thức này nhượng quyền sử dụng thương hiệu, cho việc sản xuất các mặt hàng không chung ngạch.

📌 Mô hình nhượng quyền có đầu tư vốn (equity franchise):

Mô hình nhượng quyền này được hiểu đơn giản là việc bên nhượng quyền tham gia góp vốn vào cơ sở nhượng quyền. Bằng cách này, bên nhượng quyền có thể tham gia sâu hơn vào công việc kinh doanh của bên nhận quyền.Bên nhượng quyền có thể tham gia Hội đồng quản trị công ty mặc dù vốn tham gia đóng góp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ.

📌 Mô hình nhượng quyền thương hiệu có tham gia quản lý (management franchise):

Mô hình nhượng quyền này đặc biệt so với các mô hình trên bởi bên nhượng quyền sẽ cung cấp cả quản lý và bộ phận điều hành cho bên nhận quyền. Nó phù hợp với những bên nhượng quyền có nhu cầu quản lý chất lượng chuỗi nhượng quyền thương hiệu.
———————————————————–
Vui lòng liên hệ để được tư vấn các vấn đề về nhượng quyền
FRANCHISE VIETNAM
🏠 Address: 87 – 89 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
📞 Hotline: (+84) 2871077979 – line 4
📩 Email: info@franchiseSUCCESS.vn