CÁCH DỄ NHẤT ĐỂ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI MUA NHÀ LÀ MUA BẰNG TIỀN MẶT

⭐Mặc dù người nước ngoài có thể mua bất động sản ở Mỹ, nhưng cách dễ nhất để mua nhà của bạn nếu bạn là người nước ngoài là trả toàn bộ giá bằng tiền mặt. Nếu bạn cần tài trợ (thế chấp), bạn sẽ phải đáp ứng các yêu cầu tài chính nhất định.

⭐Người nước ngoài có thể nhận thế chấp nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định

⭐Hầu hết các bên cho vay yêu cầu người nước ngoài phải đáp ứng một số yêu cầu sau để đảm bảo một khoản thế chấp:
• Điểm tín dụng từ 720 trở lên, lý tưởng là 780+
• Có thể trả trước 20%
• Có SSN hoặc ITIN hợp lệ
• Có nguồn thu nhập hiện tại ở Hoa Kỳ và mong muốn thu nhập đó tiếp tục trong ít nhất 3 năm
• Bạn đã ở Mỹ ít nhất 2 năm
• Bạn có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại Hoa Kỳ

Nguồn: Internet

—————————————————–
#BCI #dinhcumy #dinhcu #quote #thinhvuong