Visa 188B – Ưu điểm

Visa định cư Úc diện 188B Investor (Nhà đầu tư) là chương trình visa tạm trú (Provisional visa) dành cho các đối tượng là người nhập cư nước ngoài muốn thực hiện việc đầu tư hoặc kinh doanh tại Úc. Sở hữu visa 188B là điều kiện cơ bản để tiến hành thủ tục xin visa thường trú 888 và xin nhập quốc tịch Úc. 

Quyền lợi của Visa 188B bao gồm:

  • Được quyền thực hiện đầu tư, sở hữu và điều hành doanh nghiệp tại Úc (không bắt buộc phải trực tiếp quản lý và không có yêu cầu về doanh thu).
  • Được tự do ra vào nước Úc trong thời hạn hiệu lực của visa (visa cấp mới có giá trị 4 năm, không được gia hạn).
  • Được bảo lãnh gia đình (con cái và người thân phụ thuộc) đi cùng.
  • Các thành viên gia đình đi cùng có quyền học tập và làm việc tại Úc, được hưởng mức học phí ưu đãi hơn so với học sinh quốc tế.
  • Được quyền rút vốn đầu tư và nộp đơn xin visa thường trú (4 năm sau khi được cấp visa 188B) nếu hội đủ một điều kiện số ngày cư trú.