VISA EB1C

Visa L-1 là loại Visa không định cư cho doanh nhân nước ngoài có nhu cầu đầu tư vào Hoa Kỳ. Đối tượng xin Visa cho trường hợp này là những nhà quản lý hoặc điều hành ở Việt Nam có nhu cầu sang Hoa Kỳ để thực hiện quản lý và điều hành doanh nghiệp ở Hoa Kỳ. Visa loại này thường có thời hạn tối đa là 7 năm.

Visa Mỹ diện L-1 là loại visa không định cư (Non-Immigrant Visa) cho phép một nhà tuyển dụng Mỹ điều chuyển một nhà quản lý/điều hành hoặc một nhân viên có kiến thức chuyên môn (chuyên gia) liên quan đến ngành nghề hoạt động của công ty từ công ty ở Việt Nam đến một trong các văn phòng của công ty tại Mỹ.

Visa L-1 cũng cho phép một công ty Việt Nam chưa có văn phòng chi nhánh tại Mỹ có thể gửi nhà quản lý/điều hành hoặc chuyên gia của công ty đến Mỹ với mục đích thiết lập/quản lý và điều hành hoạt động chi nhánh văn phòng, công ty mới tại Mỹ.

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CÓ VISA L1

+ Được mở chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty kinh doanh tại Mỹ.

+ Đương đơn và người phụ thuộc (vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi độc thân) được phép sinh sống, làm việc và học tập tại Mỹ trong thời gian visa có hiệu lực lên đến 7 năm đối với vị trí điều hành/ giám đốc, hoặc 5 năm đối với nhân viên chuyên môn.

+ Con cái được học miễn phí tại hệ thống trường công và hưởng những phúc lợi xã hội như dân bản xứ.

+ Được hưởng những phúc lợi xã hội như dân bản xứ (thi bằng lái xe, xin thẻ an sinh xã hội, bảo hiểm y tế và các quyền lợi khác).

+ Đương đơn cùng gia đình có thể xin thẻ xanh vĩnh viễn diện EB-1 C sau 1 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ nếu doanh nghiệp tại Mỹ đạt một số điều kiện nhất định.

ƯU ĐIỂM CỦA CHƯƠNG TRÌNH

+ Không cần chứng minh nguồn tiền đầu tư (Source of Fund).

+ Quản lý trực tiếp được vốn đầu tư.

+ Được phép khấu trừ thuế các chi tiêu cho gia đình và chi phí cho doanh nghiệp.

+ Gia đình được sinh sống và hưởng phúc lợi tại Mỹ.

+ Thời gian đợi chỉ 5 tháng là được cấp Visa thời hạn 3 năm đến Mỹ (nhanh nhất trong các diện).

+ Không bắt buộc ở Mỹ toàn thời gian.

+ Nếu doanh nghiệp mạnh, lịch sử trên 3 năm có thể gán thêm gia đình của các nhân viên cấp cao khác trong công ty đi kèm (có thể lên đến 10 gia đình tuỳ vào lịch sử doanh nghiệp).

+ Chủ động trong kế hoạch định cư: có thể kéo dài thời hạn visa L1 hoặc xin chuyển tiếp lên thẻ xanh định cư EB-1C sau 1-2 năm.

 CÁC LOẠI VISA L-1

1, Visa L-1A (Intracompany Transferee Executive or Manager): Dành cho quản lý và điều hành.

2, Visa L-1B (Intracompany Transferee Specialized Knowledge): Dành cho chuyên gia.

3, Visa L-2 (Family of L-1 Workers)

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

Đối với doanh nghiệp

  • Công ty tuyển dụng ở Mỹ và công ty của đương đơn tại Việt Nam phải có quan hệ chặt chẽ với nhau, đó là quan hệ: công ty mẹ con, công ty liên doanh, công ty chi nhánh.
  • Công ty Việt Nam hoạt động trên 3 năm (có hoạt động kinh doanh thật sự, báo cáo thuế đầy đủ), có số lượng nhân viên ít nhất 20 người, đóng BHXH đầy đủ cho nhân viên.

Đối với đương đơn

  • Đương đơn phải đang làm việc ở vị trí quản lý/điều hành hoặc chuyên gia cho công ty tại Việt Nam trong thời gian ít nhất 1 năm liên tục trong vòng 3 năm qua tính đến ngày nộp đơn.
  • Đương đơn nhập cảnh vào Mỹ để quản lý/điều hành hoặc chuyên giacho một chi nhánh của cùng doanh nghiệp hay một tổ chức có mối liên hệ chặt chẽ (công ty mẹ con, chi nhánh, liên doanh).