DÙNG THỜI HẠN ĐỂ XÉT CHỮ TÍN

————–

Cho dù đang trong bất cứ mối quan hệ nào dù là cuộc sống hay công việc, chữ tín vẫn được đặt lên hàng đầu. Trong kinh doanh chữ tín lại càng quan trọng, không có chữ tín tốt nhất bạn đừng nên đi làm kinh doanh nữa. Chữ tín giúp bạn tạo dựng niềm tin không chỉ với một người mà rất nhiều người. Chữ tín tạo nên “thương hiệu” cho chính bản thân bạn.

Dùng thời hạn để xét chữ tín bằng cách giao việc cho nhân viên có kèm theo yêu cầu thời gian họ phải hoàn thành nó. Bạn sẽ biết được rất nhiều điều về họ chứ không riêng chữ tín. Thứ nhất, khả năng chịu áp lực của họ có tốt hay không. Thứ hai, trình độ chuyên môn, họ có thể hoàn thành công việc tốt nhất trong thời gian ngắn nhất hay không. Thứ ba, chữ tín, đến thời gian phải nộp kết quả công việc họ có đúng hạn hay không? Chữ tín còn được thể hiện rõ ràng trong các cuộc hẹn: đến sớm, đúng giờ hay trễ giờ. Làm được việc nhỏ nhất thì mới có thể làm được việc lớn. Tạo dựng được niềm tin từ những tác phong, tác quen sinh hoạt hàng ngày mới có thể tạo nên “thương hiệu cá nhân”.

Từ cổ chí kim, thuật nhìn người vẫn luôn được các lãnh đạo coi trọng. Và cho dù xã hội hiện tại không còn có ngai vàng cũng không còn có các thiên tử thì “đoán được lòng người” vẫn mang lại những lợi ích nhất định cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp. Thành công của một tổ chức không nằm riêng ở người đứng đầu, bộ máy tổ chức người tài người giỏi người trung thành mới tạo nên những thành tựu vượt trội cho tổ chức. 

 

(Nguồn: Internet 🌎)

————–

#BCA #BCABusinessSchool

#businesscoach #training #coaching #groupcoaching #businessgrowth