Giới thiệu về MasterCOACH Mark Blume – Master Trainer CTP Tháng 3/2022

– Sở hữu và điều hành 5 doanh nghiệp trong vòng 33 năm qua
– Xây dựng Nhượng quyền kinh doanh ô tô và tăng trưởng 700%
– Bán nhượng quyền kinh doanh ô tô trước khi bắt đầu với ActionCOACH vào tháng 3 năm 2007
– Top 30 nhà huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu thế giới liên tục trong 15 năm qua
– MasterCOACH và Trainer trong 10 năm qua (Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Việt Nam)
– 9 giải thưởng ActionMAN
– Tỷ lệ tái ký khách hàng trên 3 năm
– Đạt giải Khách hàng Tốt nhất Châu Á Thái Bình Dương 2019
– Khách hàng của Mark Blume đạt giải đã giành được hơn 40 giải thưởng kinh doanh trong 5 năm qua
– Hiện đang huấn luyện 25 khách hàng (hàng tuần / mỗi hai tuần và hàng tháng)
– Thành viên của Hall of Fame và Câu lạc bộ các Chủ Tịch